Projecten

Circulair bouwen

Tot 2040 moeten er 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit staat in de Woondeal, die ondertekend is door achttien gemeenten. Na verloop van tijd moet een steeds groter aandeel van de woningen circulair gebouwd worden. In de bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%. Hoe dit moet worden ingevuld, is nog niet bepaald.

Advies over circulair bouwen

Samen met de opgave Groene groeiregio vragen we een onderzoeksconsortium om advies over hoe we bepalen of, en in hoeverre, een bouwproject circulair is. Ook vragen we advies over welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten om circulariteit bij bouwprojecten te stimuleren. De inzichten moeten leiden tot een breed toepasbare ‘circulaire impactladder’ voor de bouw. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zorgt daarnaast voor een gezamenlijk informatiepunt. Daarin wordt kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van circulair bouwen. Gemeenten worden zo ondersteund met hun vragen over circulair bouwen.

Implementatie

Nadat de ‘circulaire impactladder’ opgesteld is, zorgen we voor een goede implementatie van dit instrument in de bouwsector. We gebruiken daarbij de kennis en ervaring van de bouwsector zelf, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen in onze regio, The Economic Board en de provincie Gelderland.


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven