Actueel

Provinciale Statenverkiezingen 2023: duurzame samenwerking Gelderland en Groene Metropoolregio in nieuwe bestuursperiode

  • Actueel
  • Provinciale Statenverkiezingen 2023: duurzame samenwerking Gelderland en Groene Metropoolregio in nieuwe bestuursperiode
Datum: 15 maart 2023

De provincie Gelderland is een onmisbare partner in het realiseren van de ambities van de Groene Metropoolregio. We staan voor complexe uitdagingen op het gebied van wonen en mobiliteit, leefbaarheid, economie en circulariteit die we alleen samen kunnen aanpakken. De Provinciale Statenverkiezingen vormen dan ook een goed moment om het belang van nauwe samenwerking tussen provincie en regio, ook voor de toekomst, te benadrukken.  

Gezamenlijke successen 

Met steun van de provincie kon de Groene Metropoolregio in de afgelopen jaren al een vliegende start maken. Tot gezamenlijke successen behoren onder andere de Verstedelijkingsstrategie en recentelijk de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Daarnaast sluiten de Groene Metropoolregio, The Economic Board en provincie Gelderland dit voorjaar samen met het Rijk een Regio Deal. Een nieuwe impuls voor gezonde groene groei van onze regio.  

In aanloop naar de totstandkoming van het nieuwe Gelderse coalitieakkoord vragen wij aan de provincie om de Groene Metropoolregio met raad en daad bij te blijven staan. Bijvoorbeeld bij het realiseren van duurzame mobiliteit, het stimuleren van de toeristische sector, het versterken van onze innovatieve campussen en het klimaatbestendig maken van de omgeving van bedrijven en woningen. Niet in de laatste plaats roepen we de provincie op een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van Cultuurregio 025. 

Verzoek aan provincie

We verzoeken de provincie om kennis en kunde, capaciteit, en financiële middelen zoals procesgelden en ondersteuning bij het afdekken van onrendabele toppen. Als Groene Metropoolregio staan wij voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak van onze opgaven. We kunnen en willen nog een stap verder gaan. Door budgetten in de nieuwe bestuursperiode ook gebiedsgericht in te gaan zetten, kunnen we ook echt op een integrale manier in onze opgaven investeren. 

Meer over de inzet van de Groene Metropoolregio in de nieuwe provinciale bestuursperiode vindt u hier 


Gerelateerd nieuws