Actueel

Regio Deal project Toekomstbestendig Bouwen zet in op samenwerking met bouwers en ontwikkelaars!

  • Actueel
  • Regio Deal project Toekomstbestendig Bouwen zet in op samenwerking met bouwers en ontwikkelaars!
Datum: 02 juli 2024

De GMR is penvoerder van het Regio Deal project Toekomstbestendig Bouwen (looptijd 2024-2027). Daarvoor wordt een breed consortium gesmeed van publieke en private partijen die een rol spelen in de circulaire bouweconomie in onze regio. Dat zijn gemeenten, woningcorporaties en provincie, maar dus ook enkele tientallen bouwende partijen, project- en gebiedsontwikkelaars en financiers en investeerders.

Met de private partijen sluiten we investeringsovereenkomsten waarin de bijdrage van die partijen in tijd en geld vastligt. Om het project Toekomstbestendig Bouwen bij de Regio Deal kassier in te kunnen dienen voor toekenning van de Regio Deal subsidie van bijna € 1,5 miljoen hebben we investeringsovereenkomsten met minstens negen private partijen nodig. Langzaam maar zeker zetten de marktpartijen hun toezeggingen om in een handtekening onder een investeringsovereenkomst.

Tijdens de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, was Van Wijnen de eerste marktpartij uit de woningbouwsector die tekende. In de komende weken tekenen meerdere marktpartijen de investeringsovereenkomsten. Half juli hopen we de drempel voor indiening van de subsidieaanvraag te bereiken om uiteindelijk in september uit te komen op 20+ investeringsovereenkomsten met private partijen uit de (woning)bouwsector. In de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken we met wat beperktere overeenkomsten. Daarvan zijn er inmiddels vier ondertekend en verwachten we uit te komen op 6+. De totale begroting van het Regio Deal project Toekomstbestendig Bouwen komt uiteindelijk uit op meer dan € 5 miljoen. De beoogde bijdrage vanuit de private partijen zal rond de € 2 miljoen uitkomen.


Gerelateerd nieuws