Over de Groene Metropoolregio

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) startte op 1 januari 2021.
Tot de GMR behoren de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.
De regio grenst aan Duitsland en ligt grotendeels in de provincie Gelderland. De gemeente Mook en Middelaar ligt in het uiterste noorden van de provincie Limburg.

  • als organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van achttien gemeenten op basis van een gemeen­schappelijke regeling. De organisatie houdt zich hoofdzakelijk bezig met uitdagingen in het ruimtelijke domein.

  • als gebied

Het gebied kent meerdere aanduidingen als het gaat om de naam. De afbakening is, dat wij hieronder de Groene Metropoolregio en het geografisch gebied regio Arnhem-Nijmegen verstaan en gebruiken.
We benadrukken met het toevoegen van 'regio' dat het een groter geografisch gebied is, een regio, en niet alleen een stedelijk gebied.

Lees hieronder meer over:

 

 

GMR KaartKlik op de kaart om te vergroten

Onze uitdaging

Er is een enorme druk op de regio om te wonen, te werken, te bezoeken, te studeren en te ontspannen. En tegelijkertijd is er de zorg voor onze natuurlijke omgeving, die daarbij voor eco­systeem­diensten als drinkwater zorgt. Daarom moeten we investeren in woningbouw, bereikbaarheid, economie, duurzaamheid, natuur, landschap, recreatie en toerisme.

Onze vijf opgaven

Voor de achttien regiogemeenten werken we aan vijf opgaven. Aan de opgaven geven we vorm en inhoud door de regionale agenda.

Public Affairs

We versterken onze positie en profilering door lobby voor de vijf opgaven in Den Haag, Brussel en Duitsland.

Naar Public Affairs

Ontmoeting

Ontmoeting is een belangrijk thema bij de regionale samenwerking. Sterker nog, het is een basisprincipe.

Naar bijeenkomsten en evenementen

Onze mensen

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken bevlogen mensen van achttien gemeenten samen. Zij zetten zich dagelijks in om van de vijf opgaven een succes te maken.

Naar onze mensen

Regioagendacommissie

De regioagendacommissie is een adviescommissie voor het algemeen bestuur. De regioagendacommissie bestaat uit raadsleden uit de achttien gemeenten. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris.

Naar de regioagendacommissie

Regiobureau

Uitgangspunt van de versterkte samenwerking is de regionale agenda en een regiobureau dat deze samenwerking ondersteunt. Dit vraagt om een bureau dat altijd werkt vanuit de bedoeling: de visie en opgaven. Het regiobureau is een netwerkorganisatie bij uitstek. Gekozen is voor een compact regiobureau.
Het regiobureau werkt vanuit een eigen kantoor aan de Nijverheidsweg 2a in Elst.

Bestuursakkoord

De achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de potentie van de regio ten volle benutten. De partijen ondertekenden begin 2022 een Bestuursakkoord. Daarmee zetten zij zich langdurig in om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in energie, gezondheid en hoogwaardige techniek. En dat in balans met de groene kwaliteiten van de regio Arnhem-Nijmegen.


Verantwoording en belangrijke documenten

De documenten waarin de Groene Metropoolregio verantwoording aflegt, verslag doet van haar werkzaamheden en andere belangrijke stukken, zijn te vinden in de kennisbank.

Naar de verantwoordingsdocumenten in de kennisbank

Op de hoogte blijven

Social media
Het meest actuele nieuws? Uiteraard staat het laatste nieuws op onze website. Maar we zijn ook actief op social media. Volg ons op LinkedIn en Twitter.

Nieuwsbrieven
Zeker tien keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Groene Metropoolregio. In deze nieuwsbrief staan berichten over actuele zaken vanuit de opgaven en de regionale samenwerking tussen de achttien gemeenten. Er verschijnt ook regelmatig een nieuwsbrief met Europees nieuws, Brussels Lof.

Aanmelden en teruglezen nieuwsbrieven