• Actueel
  • Circulariteit bepaalt bouwagenda Groene Metropoolregio
Datum: 22 maart 2022

Actueel

Circulariteit bepaalt bouwagenda Groene Metropoolregio

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt samen rondom vijf urgente maatschappelijke opgaven: mobiliteit, verstedelijking, economie, cultuur en recreatie en circulariteit. Bij de woningbouwopgave komen verschillende van deze thema’s samen.

Ruim een jaar geleden hebben de achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de krachten gebundeld. De samenwerking moet mede leiden tot versterking van het profiel van circulaire topregio. Een predicaat dat de regio in 2018 al kreeg, in 2019 en 2020 volgden prijzen voor beste circulaire bedrijfsterreinen. Circulariteit is belangrijk bij de bouwopgave. 'De woningnood in de regio is vergelijkbaar met die in de Randstad. Tot 2040 moeten er bijna 60.000 woningen bij komen,' vertelt directeur Harriët Tiemens van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 'We brengen de woningbouwopgave en circulariteit samen. Materialen worden steeds schaarser en het produceren van bouwmaterialen leidt tot veel CO2-uitstoot.'

Circulaire impactladder

Streven is vanaf 2025 minimaal 25% aan circulaire materialen te gebruiken bij nieuwbouw. De afspraken zijn vastgelegd in de Woondeal met Rijk en de Provincie Gelderland en uitgewerkt in een circulaire impactladder. Deze is in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ontwikkeld door een consortium van drie partijen, C2C Expolab, Volantis en Madaster. De impactladder wordt begin maart gelanceerd. De ladder is belangrijk om de circulaire ambities bij woningbouw te kunnen meten en biedt gemeenten en hun partners in de bouw praktische handvatten, samengevat tot de hashtag #hoedan.

Pragmatische insteek

'Circulariteit moet onderdeel zijn van de nieuwbouwprojecten', stelt opgavemanager Michiel Hustinx van de Groene Metropoolregio. 'We werken in lijn met, én vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen. Met de impactladder hebben we een pragmatische insteek gekozen om massa te creëren door op de belangrijkste thema’s een score mee te geven.' Als voorbeeld noemt Hustinx drie materialen – cement, glas en staal – met een hoge CO2-uitstoot. 'Wil je het verschil maken, dan moet je op de grote materiaalstromen ingrijpen. Hoe kun je meer hergebruiken? Hoe kun je meer inzetten op hernieuwbaar en biobased?' Een ander handvat is de prioritering casco, schil en afbouw. 'Als je de casco circulair aanpakt, heb je een grotere impact dan dat je de tegels van de badkamer hergebruikt.'

Lees meer over de circulaire ambities van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op de pagina's over de Circulaire regio en de Groene groeiregio.