Actueel

Minister Hugo de Jonge bezoekt Groene Metropoolregio

  • Actueel
  • Minister Hugo de Jonge bezoekt Groene Metropoolregio
Datum: 15 mei 2023

Minister Hugo de Jonge bracht op 15 mei 2023 een bezoek aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Na de ontvangst in de Boskapel in Nijmegen, kreeg de minister een rondleiding van wethouder Noël Vergunst door de (circulair) gerenoveerde wijk Jerusalem. Hij ging in gesprek met huurders, de opdrachtgever woningcorporatie TALIS en de ontwikkelende bouwer Dura Vermeer over hoe we de woningbouw kunnen versnellen.

Het voorbeeld van conceptueel en circulair bouwen

“De wijk Jerusalem is conceptueel en circulair gebouwd: nieuwbouw die sneller gaat dan een grondige renovatie. De huizen werden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet, waarbij de fundering werd hergebruikt. Dat zorgt voor een korte bouwtijd, hoge woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen. Jerusalem wordt als eerste bestaande buurt van Nederland aardgasvrij én van hout, op basis van conceptuele woningbouw. Daarnaast blijft de sociale cohesie in de buurt behouden, want de bewoners verbleven slechts twaalf weken in een wisselwoning. Daarna keerden ze terug naar een gloednieuwe, duurzame huurwoning, vertelt Noël Vergunst, wethouder gemeente Nijmegen.

Minister de Jonge bezocht zowel een oude als een nieuwe woning in de wijk Jerusalem, zodat hij kon zien dat alles in een relatief korte tijd is gerealiseerd. “Beschikbaarheid en betaalbaarheid is alleen te realiseren als je woningen fabrieksmatig bouwt. De wijk Jerusalem is daar een mooi voorbeeld van. En daar mag je trots op zijn.”

Samenwerking is de sleutel voor het succes

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft de opgave om 35.000 woningen te bouwen tot 2030 en staat voor de uitdaging om dit snel, betaalbaar én duurzaam te realiseren. De goede samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie en buurtbewoners is belangrijk geweest voor het slagen van dit project. De complexe opgave van verduurzaming en versnelling van de woningbouw is noodzakelijk. In (de wijk) Jerusalem komt dit samen.

Gezamenlijk regionale Taskforce om duurzame en circulaire bouw te versnellen

De regio Arnhem-Nijmegen wil koploper zijn bij het duurzaam conceptueel en circulair bouwen. Om koploper te blijven, wil de regio een taskforce oprichten om de opgaven rondom circulair, en conceptueel bouwen meer te activeren en waar mogelijk te versnellen. Hiervoor vraagt de regio samen met The Economic Board om een vervolggesprek met de minister. Samen met de rijksoverheid kunnen we in actie komen. Dit alles om verantwoord te komen tot het terugdringen van het tekort aan woningen in onze regio.

Organisatie

Het werkbezoek is georganiseerd door het Lente-Akkoord Circulair Industrieel Bouwen, de City Deal Conceptueel en Circulair Bouwen en het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). Op locatie werkten ze samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Woningcorporatie TALIS en Dura Vermeer.

 


Gerelateerd nieuws