Opgaven

We werken samen aan vijf belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Met als doel het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter van deze bijzondere regio. In de regionale agenda staat per opgave wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.