Actueel

Conceptueel en Circulair Bouwen in de Groene Metropoolregio

  • Actueel
  • Conceptueel en Circulair Bouwen in de Groene Metropoolregio
Datum: 11 augustus 2022

Vanaf 1 juni 2022 is het programma Conceptueel en Circulair Bouwen (CCB) gestart. Hiermee wordt daadwerkelijk invulling gegeven aan de gestelde doelen van de ‘Woondeal’.

Het CCB-team is begonnen met het inventariseren van CCB-projecten bij gemeenten, woningbouwcoöperaties en bouwondernemingen. Dit heeft tot nu toe meer dan 40 projecten opgeleverd met ongeveer 2.500 woningen van nieuwbouw, herontwikkeling en/of renovatie.

Deze projecten worden gemeten op circulariteit aan de hand van de Circulaire meetladder van de Groene Metropoolregio, die wij samen met C2C, Expolab, Volantis en Madaster ontwikkeld hebben. Hierdoor kunnen we vaststellen in welke mate er conceptueel en circulair wordt gebouwd. De meting geeft weer waar en hoe wij tot deze waarnemingen zijn gekomen. Op basis van de verkregen data, kennis en ervaring uit de meting kunnen we alle betrokken partijen verder helpen bij de ontwikkeling en uitvoer van CCB.

Praktijkvoorbeelden

De projecten van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen Wijchen en Hendriks Bouw en Ontwikkeling Oss zijn voorbeelden waar conceptueel en circulair wordt gebouwd. Giesbers heeft het nieuwbouwproject duurzame woningen Westhof op de Schuytgraaf in Arnhem gerealiseerd. Hendriks gaat het project Rietgrachtstraat 32 in Arnhem ontwikkelen in samenwerking met het CCB-programma. Beide projecten leveren ongeveer 200 CCB-woningen op.

Voordelen Circulaire Impactladder

In de praktijk is al gebleken dat de Circulaire Impactladder als meetinstrument bij kan dragen aan het sneller, betaalbaarder en duurzamer bouwen van woningen. Doelen zoals: maximale reductie van CO2-uitstoot, een minimale inzet van grondstoffen en maximaal circulair bouwen, worden door deze metingen gekwalificeerd, inzichtelijk gemaakt en makkelijker nagestreefd.

Bouwproject?

Misschien heb je of weet je een bouwproject in de regio? Of wil je weten hoe je conceptueel en circulair kunt bouwen. Laat het ons weten! Wij komen graag met je in contact via CCB@groenemetropoolregio.nl.

Persbericht Conceptueel En Circulair Bouwen