Toegankelijkheid Groene Metropoolregio

Toegankelijkheid

De Groene Metropoolregio vindt het belangrijk dat iedereen onze informatie makkelijk kan bekijken en vinden. Daarom werken wij aan het digitaal toegankelijk maken van onze website www.gmr.nl. Dit doen we op basis van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Ontwikkeling in digitale toegankelijkheid

Wij doen ons best onze website volledig te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Op dit moment voldoet onze website nog niet volledig aan deze eisen. Het voldoen hieraan kost tijd en geld en we zijn hierbij soms ook afhankelijk van andere partijen. Nieuwe teksten, video’s en afbeeldingen laten we al zoveel mogelijk aan de huidige toegankelijkheidseisen voldoen.

Maatregelen

De Groene Metropoolregio neemt verschillende maatregelen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren, zoals:

  • We hebben een eerste (automatisch) onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van onze website.
  • Vervolgens hebben we onze website uitgebreider laten toetsen door een onafhankelijke organisatie.
  • Er zijn en worden afspraken gemaakt met leveranciers om de toegankelijkheidseisen toe te passen.
  • Niet-toegankelijke informatie en documenten worden waar mogelijk aangepast, verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
  • Digitale toegankelijkheid is een voorwaarde bij het inkopen of het (verder) ontwikkelen van de website en apps.
  • Beeld dat niet voldoet wordt waar mogelijk vervangen of verwijderd van de website.
  • Video's die niet voldoen worden waar mogelijk aangepast of verwijderd.
  • Bij het creëren van nieuwe afbeeldingen en plattegronden wordt gekeken naar contrast.
  • Er wordt beoordeeld of er voor toekomstige podcasts transcripten beschikbaar kunnen worden gesteld.
  • Ondertiteling voor video's wordt standaard toegepast.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Heeft u een vraag of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via info@gmr.nl.

Links

Op de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl kunt u de toegankelijkheidsverklaring van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bekijken.

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.