Actueel

Het Circulaire Jaarevent 2023

  • Actueel
  • Het Circulaire Jaarevent 2023
Datum: 15 november 2023

‘Circulaire economie gaat om het maken van kringetjes, alles op elkaar aansluiten’. Daar draait het Circulaire Jaarevent om, dat is gehouden op woensdag 8 november. Bestuurders van gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, studenten en andere specialisten geven de dag energie door het delen van kennis en successen.

Tobias van Elferen, Bestuurlijk Opdrachtgever Circulaire Regio, opent de dag door te benadrukken hoe belangrijk het is dat de 18 gemeenten samenwerken binnen de Groene Metropoolregio. “Circulaire economie is een van de opgaven om het circulaire denken en het duurzaam handelen te integreren in alles wat we doen. Dit heeft raakvlakken met alle opgaven, en daarom is samenwerken zo belangrijk.”

GMR Circulairjaarevent2023 00009
GMR Circulairjaarevent2023 00047
GMR Circulairjaarevent2023 00032
GMR Circulairjaarevent2023 00038

De kraan moet dicht aan de voorkant

Klaske Kruk, Circulair Hero 2021, inspireert de zaal met haar energie en duidelijke uitleg over wat nodig is. In Nederland zijn we koploper in recycling en dat is een heel mooi begin, vertelt ze.

Maar, als je naar de productieketen kijkt, moeten we niet alleen de afvalbak aanpakken. We willen vóórkomen dat er afval is. Consumenten moeten andere keuzes durven maken, grondstoffen moeten anders geproduceerd worden etc. Circulaire economie is cruciaal om de klimaatcrisis aan te pakken, de kraan moet dicht aan de voorkant om overconsumptie tegen te gaan, dat is de boodschap die ze meegeeft.

Voorbeelden mogen gedeeld worden

Er zijn al zoveel mooie initiatieven in de regio, deze mogen meer gedeeld worden, benadrukt Sjors Witjes, docent en onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Wij hebben het enige luier-recycling proces van de wereld in onze regio. Een complex proces waar inzamelpunten, transport, technologie en samenwerking tussen verschillende partijen vereist zijn. Geweldig dat dit een voorbeeld is voor de wereld, vertelt hij.

“Ik vind het als docent belangrijk om de ingewikkelde materie eenvoudig uit te leggen en perspectief te bieden aan een nieuwe generatie. Daar zitten soms echt wel zorgen. Maar ook veel energie om het anders te gaan doen. We hebben elkaar hard nodig en doen het samen, communiceer over leerpunten en successen.”

Aan de slag

Dan is het tijd om deel te nemen aan één van de vele workshops om kennis op te doen en praktische tools te krijgen om duurzame veranderingen te implementeren.

Veel organisaties vinden het lastig om de impact van duurzame investeringen te meten, de sessie over de ‘Impactladder’ voor de bouw geeft meer inzichten. Hoe wordt er gemeten, en welke invloed heeft een meetsysteem op gemaakte doelstellingen. De discussie geeft aan dat we goed op weg zijn, maar er ook nog onduidelijkheden zijn over de doelstellingen en de meeteenheden. Bezoekers gingen ook veelvuldig naar sessies over ‘groene stappen naar een toekomstbestendig bedrijventerrein’ en ‘ sturen op toekomstbestendig bouwen’.

Binnen de sessie over ‘kansen voor biobased bouwmaterialen’ komt samen hoe boeren, overheden, projectontwikkelaars en banken moeten samenwerken. Vertrouwen is het uitgangspunt, waarbij vraag en aanbod, wat teel je en gebruik je, op elkaar afgestemd dienen te worden. Niet eenvoudig, omdat het telen van biobased materiaal tijd nodig heeft. Hoe kan dit helpen bij de urgente woningvraag?

GMR Circulairjaarevent2023 00055
GMR Circulairjaarevent2023 00130
GMR Circulairjaarevent2023 00200
GMR Circulairjaarevent2023 00082 (1)

Wrap up

Na de workshops is de plenaire zaal weer gevuld, en masterstudenten Circulaire Economie van de HAN betreden het podium. Zij geven hun visie over de dag en het belang van duurzaam ondernemen.

‘Onze generatie moet het oplossen voor een generatie die het verzaakt heeft, vertelt een student. “Maar vandaag zie ik een groep mensen die kennis van zaken heeft en echt voor verandering wil gaan. Wij als studenten hebben ook nieuw perspectief op duurzaamheid, dus betrek jongeren bij de plannen.”

Marieke Verhoeff-Broekman, speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens, vertelt trots dat de ‘Nationale Conferentie Circulaire Economie’ op 14 maart 2024 naar onze regio komt. “Dit voelt als de kroon op ons werk om de circulaire economie te versnellen. Zo kunnen we nog beter zichtbaar maken waar we mee bezig zijn in de regio. Dit voelt als het podium dat we nodig hebben en verdienen!”

Quiz en netwerken

Dan is het tijd voor een quiz over de dag. Iedereen doet enthousiast mee, en uiteindelijk strijdt er een groep van 10 bezoekers om de winst. Een student van de HAN gaat naar huis met een circulaire fiets.

Mooi om de dag vol humor af te sluiten, en daarna de indrukken te bespreken tijdens het netwerkevenement waar bedrijven hun innovaties toonden op het gebied van Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw.

Vandaag is de cirkel rond, door het samenbrengen van deze groep mensen die samen impact willen maken, op weg naar een circulaire topregio!

GMR Circulairjaarevent2023 00125
GMR Circulairjaarevent2023 00074
GMR Circulairjaarevent2023 00236
GMR Circulairjaarevent2023 00244

Gerelateerd nieuws