Actueel

Regio gaat sneller en duurzamer bouwen

  • Actueel
  • Regio gaat sneller en duurzamer bouwen
Datum: 30 november 2023

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaan gemeenten en marktpartijen samen aan de slag met het regionale programma Conceptueel Circulair Bouwen 2023-2030. Zestien gemeenten in de regio hebben een intentieverklaring ondertekend om Conceptueel Circulair Bouwen (CCB) te versterken en versnellen.

Diverse partijen in de bouwsector en meerdere woningcorporaties willen zich aansluiten bij dit programma CCB. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is de uitvoering van het programma onderdeel van de op 1 november 2023 door minister Hugo de Jonge ondertekende Regio Deal. Dat betekent dat ook het Rijk een flinke bijdrage levert om toekomstbestendig bouwen in onze regio aan te jagen.

Snel en toekomstbestendig

Het regionale programma bevat bouwstenen om de (woning)bouwopgave in onze regio snel en toekomstbestendig te realiseren. Dat gaan we in de hele regio doen door eenduidig beleid te hanteren, effectief samen te werken met partijen en kennis over CCB over te dragen aan alle partijen in de bouwketen.

Minder CO2 uitstoot

“De woningbouwopgave voor onze regio staat onder grote druk en daarom hebben we effectieve samenwerking met marktpartijen hard nodig om de projecten op gang te houden en de opgave op koers te houden”, aldus Noël Vergunst, wethouder stedelijke ontwikkeling in Nijmegen en bestuurlijk aanjager van CCB in de regio. “Het is daarnaast van groot belang dat we onze regionale woningbouwopgave zo duurzaam mogelijk realiseren, want de bouwsector verbruikt veel grondstoffen en veroorzaakt veel afval en CO2-uitstoot”, vult Bea Schouten, wethouder in Wijchen en bestuurlijk trekker voor Circulair Bouwen in de Groene Metropoolregio aan. Met dit programma zorgen we er samen voor dat de (woning)bouwopgave in onze regio toekomstbestendig wordt. Dat betekent minder CO2-uitstoot en minder verbruik van primaire grondstoffen.

Samenwerking

Diverse marktpartijen in de (woning)bouwsector staan in de startblokken om zich te verbinden aan het regionale programma. Henri Schimmel van projectontwikkelaar BPD zegt hierover: “Onze duurzaamheidsstrategie is voor circulariteit gericht op materiaalgebruik op gebouwniveau én op gebiedsniveau. Om hier echte stappen in te maken moeten publieke en private partijen elkaar vinden. Juist daarom is het gezamenlijk maken van afspraken over circulair bouwen zoals opgenomen in het programma CCB cruciaal.”

Projectontwikkelaar Rens Rikken van Van Wijnen zegt: “Eenduidig beleid voor conceptueel bouwen is ontzettend belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van onze volledig gerobotiseerde woningfabriek. Zo kunnen we stappen maken richting een duurzame, circulaire woningvoorraad.” Marcel de Ruiter, Manager ESG, Duurzaamheid en Innovatie bij VanWonen, formuleert het zo: “Wij sturen in onze gebiedsontwikkelingen zoveel mogelijk op circulariteit en minder CO2-uitstoot. Door de samenwerking met collega-marktpartijen en overheden in het regionale programma CCB zijn we zo harder op weg naar duurzame en gezonde woon- en leefomgevingen.” Ook de provincie Gelderland en diverse woningbouwcorporaties willen graag bijdragen om dit programma te realiseren. De Groene Metropoolregio gaat vanaf 1 januari 2024 de uitvoering van het programma organiseren.

Geïnteresseerde partijen die zich aan willen sluiten bij het regionale programma CCB 2023-2030 kunnen contact opnemen met het CCB team van de Groene Metropoolregio (CCB@groenemetropoolregio.nl).


Gerelateerd nieuws