Public Affairs

Public Affairs bij de Groene Metropoolregio

De ambitie van de regio is om zich nog verder te ontwikkelen als Groene Metropoolregio van nationale én internationale betekenis. Zichtbaar in energy, food, health en hightech. Waarin we circulair worden in alle facetten van de leefomgeving.

Om deze ambitie te verwezenlijken, heeft de regio een sterke vertegenwoordiging in Den Haag, Brussel én over de grens, in Nordrhein-Westfalen. Zo profileren en positioneren we de regio in tal van netwerken, koppelen we onze strategische doelen aan investeringsmogelijkheden en organiseren we bijvoorbeeld werkbezoeken. Dat doen we met regionale partners, de provincie Gelderland, samen met andere regio’s op de schaal van Oost-Nederland en in internationale context met tal van Europese stakeholders.

Over vijf jaar

  • Staat de regio Arnhem-Nijmegen nationaal en internationaal bekend als de Groene Metropoolregio.
  • Zijn de opgaven van de regio gerealiseerd in aantoonbare samenwerking met - en via steun van - het Rijk, de Europese Unie en Duitse partners.

Contact


Tom LamersTom Lamers
Adviseur Public Affairs
+31 6 51 97 62 57
email Tom
Jan Hendrik GaldigaJan Hendrik Galdiga
Adviseur Public Affairs
+31 6 23 51 03 61
email Jan HendrikGerelateerd nieuws