• Actueel
  • Overheden, onderwijs en ondernemers bundelen krachten in de regio Arnhem-Nijmegen
Datum: 03 februari 2022

Actueel

Overheden, onderwijs en ondernemers bundelen krachten in de regio Arnhem-Nijmegen

De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. De partijen hebben een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy, in balans met de groene kwaliteiten.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De regio Arnhem Nijmegen is het groene hart van de Gelderse economie. Met het bestuursakkoord slaan overheden, onderwijs en ondernemers de handen ineen om de kracht van de regio nog beter te benutten’.

Europese Topregio

De regio wil doorgroeien tot een topregio die economisch tot de best presterende regio’s van Nederland hoort en internationaal bekend staat als dé circulaire regio van Nederland en Europa.

Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board: ‘We ontwikkelen in onze regio baanbrekende toepassingen op gebied van schone energie, betere zorg, duurzaamheid en sociale Artificial Intelligence. Daarmee kunnen we bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd aan de productiviteit en werkgelegenheid waardoor onze regio een nog aantrekkelijkere plek wordt om te werken en wonen.’

Concreet activiteitenplan

De afspraken om de regio te versterken zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda Regio Arnhem-Nijmegen 2022. Het is de basis voor langdurig commitment (tien jaar) aan de gezamenlijke ambities. Dit bestuursakkoord vervangt het akkoord dat de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland in 2017 hebben ondertekend.

Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: ‘We verheugen ons op de vernieuwde samenwerking. Ik hoop en verwacht dat ook het nieuwe kabinet inzet op onze regio, zodat wij dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen. We hebben een visie en een concreet activiteitenplan, maar we hebben het Rijk daar wel bij nodig. Dan kunnen we verder innoveren, gekwalificeerd personeel opleiden, omscholen en aantrekken en de komende jaren 60.000 woningen bouwen met behoud van onze groene omgeving.’ 

Investeringsagenda

In de investeringsagenda maken de Groene Metropoolregio, de provincie en The Economic Board afspraken over hoe zij, zowel financieel als niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambitie voor de regio. Naast financiering voor concrete projecten zetten de deelnemende gemeenten 4 miljoen euro in voor de uitvoering van initiatieven en programma’s. Provincie Gelderland heeft de intentie om deze financiële bijdrage van de gemeenten te verdubbelen. De provincie weegt per initiatief af hoe het project bijdraagt aan de provinciale doelen en bepaalt haar bijdrage aan de hand daarvan. Naast geld zetten de partijen ook tijd en capaciteit in. Met de financiële bijdrage die is opgenomen in de investeringsagenda hoopt men andere partijen te verleiden om ook in deze regio te investeren.

Ondertekening

Het Bestuursakkoord is 3 februari ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris (Provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert Bruls (Groene Metropoolregio).