Actueel

Regio heel blij met steun Brussel en Den Haag voor verbeteren A12-spoorcorridor

 • Actueel
 • Regio heel blij met steun Brussel en Den Haag voor verbeteren A12-spoorcorridor
Datum: 13 mei 2022

Als regio pleiten we al langer voor investeringen in het spoor op de A12-spoorcorridor. We zijn dan ook heel blij met het advies van Wim van de Camp, de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail in het afgelopen jaar. “Als we de Europese treinverbindingen willen verbeteren, moeten we niet blijven overleggen, maar doorpakken. Zo is het van belang dat de A12-spoorcorridor via Arnhem versneld tot stand komt.”

De A12-spoorcorridor komt ook voor in de investeringsplannen in het spoor die de Europese Commissie 14 december 2021 presenteerde. Ook leden van de Tweede Kamer drongen op 9 december aan op aandacht voor de A12-spoorcorridor. Tijd om door te pakken!

Waarom zijn investeringen nodig?

De regio Arnhem-Nijmegen groeit enorm: 60.000 nieuwe woningen tot 2040 en veel nieuwe bedrijven. Niets doen, leidt tot overvolle wegen en een overbelast spoor. Met investeringen in het spoor houden we de regio Arnhem-Nijmegen groen, leefbaar, schoon en bereikbaar.

Welke verbeteringen zijn nodig?

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vraagt om een verbetering van de A12-spoorcorridor: de spoorverbinding Randstad-Arnhem-Metropoolregio Rijn-Ruhr. Concreet vragen we om de volgende verbeteringen:

 • Beter spoor tussen Utrecht en Arnhem: veiligheidsmaatregelen, ongelijkvloerse kruisingen, nieuwe stations en een oplossing voor spoorknooppunt Arnhem-Oost;
 • Investeringen in de ICE’s:
  • zoals eens per uur een ICE tussen Amsterdam, Arnhem en Frankfurt;
  • een hogere maximumsnelheid tussen Amsterdam en Frankfurt;
  • en een snellere verbinding tussen Arnhem en Berlijn;
  • door een betere aansluiting in Duisburg zonder 1,5 uur wachttijd.
 • Nader onderzoek naar vijf mogelijke routes voor goederenvervoer, daarbij rekening houdend met het personenvervoer over de A12-spoorcorridor en de verstedelijkingsopgave in bijvoorbeeld Arnhem-Oost;
 • En meer politieke aandacht door Den Haag en Europa voor (inter)nationaal spoor in de regio Arnhem-Nijmegen.

Wat heeft de Europese Commissie besloten?

De Europese Commissie heeft besloten dat treinen op het hoofdnetwerk minstens 160 km/uur gaan rijden. Ook wordt het hoofdnetwerk tegen 2030 verdubbeld en tegen 2050 verdrievoudigd. De Europese Commissie geeft hierbij prioriteit aan de Rijn-Alpen-corridor, waarop de Groene Metropoolregio een belangrijk onderdeel van het kernnetwerk is. Ook de aansluiting van regionaal stedelijk duurzaam vervoer zal verbeterd worden, met aandacht voor meer zogeheten 'urban nodes' zoals onze regio. Als regio hebben we hier stevig voor gepleit. Verder wordt de reistijd belangrijk korter en worden internationale treinkaartjes goedkoper.

Wat willen de Tweede Kamer-fracties?

Die politieke aandacht vanuit Den Haag wordt gelukkig steeds groter, kunnen wij constateren. Mede dankzij onze herhaalde oproep om te investeren in het spoor, hebben diverse fracties vragen gesteld aan de staatssecretaris tijdens de schriftelijke vergadering van de Tweede Kamer-commissie van Infrastructuur en Waterstaat op 9 december 2021. Zo hebben leden van de D66-, VVD-, GroenLinks- en CDA-fractie gevraagd hoe de staatssecretaris gaat zorgen voor een goede ontsluiting met het Ruhrgebied. De leden van de GroenLinks-fractie hebben bovendien aandacht gevraagd voor de gigantische woningbouwopgave en het belang van goed ov hierbij. Tot slot hebben leden van de VVD- en GroenLinks-fractie de staatssecretaris gevraagd om Europese financiering aan te vragen voor de A12-spoorcorridor. In het regeerakkoord staat opgenomen dat het nieuwe kabinet inderdaad Europese fondsen gaat gebruiken om betere internationale spoorverbindingen te creëren.

Tijd om door te pakken

Het mag duidelijk zijn dat wij ons gesterkt voelen door de beslissingen van de Europese Commissie, het regeerakkoord en de aandacht van de Tweede Kamer-fracties. Als regio pleiten we al langer voor investeringen in het spoor op de A12-spoorcorridor. Nog nooit hebben zoveel partijen aandacht en steun gegeven aan de ICE en A12-spoorcorridor. Wij hopen dat Brussel en Den Haag nu doorpakken en ook daadwerkelijk in het spoor gaan investeren.

Fotograaf ICE in Arnhem: Chris0693