Actueel

Regio versterkt Europese samenwerking op waterstof 

  • Actueel
  • Regio versterkt Europese samenwerking op waterstof
Datum: 01 februari 2022

Regio versterkt Europese samenwerking op waterstof

In de regio zitten veel bedrijven en instellingen die bezig zijn met waterstof, zoals Nedstack Fuel Cell Technology, HyGear, HyMove B.V., HyET Hydrogen B.V., Elestor B.V. en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met waardevolle kennis en producten voor nu en met een groot potentieel naar de toekomst. Deze krachten worden gebundeld in Connectr - Energy innovation 

De regio werkte eerder al samen met bedrijven, de HAN, de gemeente Arnhem, The Economic Board, Kiemt en Think East aan EU waterstofprojecten, zoals H2Nodes en de HECTOR waterstof vuilniswagen.  

Voor de toekomst wil de regio nog verder inzetten op Europese steun voor decentrale energie toepassingen en (waterstof) aandrijfsystemen, bijvoorbeeld via het Connectr initiatief en met andere regionale initiatieven zoals energy hubs.  

De Europese Commissie schenkt steeds meer aandacht aan waterstoftoepassingen en stimuleert samenwerking tussen regio’s. De EU heeft een ambitieuze doelstelling vastgesteld: tegen 2050 wil het de eerste klimaatneutrale economie zijn. Om dat te realiseren is, net zoals in de regio, duurzame waterstof één van de oplossingen.  

De regio is Europees actief voor en met het regionale Energy cluster, en organiseert daarvoor meerdere platforms met Europese contacten en projectontwikkeling. Met ‘Think East Netherlands’ is de regio reeds actief binnen het ‘European Hydrogen Valleys Platform’. Dit is een samenwerkingsverband van meer dan 40 Europese regio’s & steden. Dit platform gaat nu nog beter samenwerken met Hydrogen Europe, de belangrijkste EU koepel op waterstof. Met de oprichting van de regional pillar wordt hier een klein secretariaat aan toegevoegd, zodat Europese regio’s beter kunnen samenwerken aan Europese projectvoorstellen.  

Jan van Dellen, wethouder in Arnhem, en bestuurder bij de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board, roept op tot Europese samenwerking met het regionale cluster.

 

Oproep wethouder Verdellen tot Europese samenwerking