• Actueel
  • Europese fondsen weten de Groene Metropoolregio te vinden
Datum: 27 oktober 2021

Actueel

Europese fondsen weten de Groene Metropoolregio te vinden

€ 479,5 miljoen aan Europese fondsen is er geland bij partijen binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen van 2014 tot 1 juli 2021. Opvallend is dat de clusters Energy en met name Health High Tech goed scoren. Ook zijn regionale partijen met name succesvol in Europese fondsen waarvoor moet worden samengewerkt met andere Europese regio's en organisaties. Arnhem-Nijmegen is het meest actief van de Gelderse regio’s, al is het succes vooral van de regionale partijen en moet het niet verward worden met direct resultaat van het regionale Bureau Brussel. Landelijk scoort Gelderland derde als het gaat om fondsen in verhouding tot de regionale economie.

De provincie Gelderland heeft een inventarisatie uitgevoerd van de besteding van Europese fondsen in Gelderland in de periode 2014 tot 1 juli 2021. Zo wordt ook voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen verder inzichtelijk waar Europees geld naartoe gaat, en hoeveel er in de regio landt.

In opdracht van de provincie heeft ERAC in beeld gebracht waar de Europese euro’s in onze provincie terechtkomen. Van de 969,8 miljoen euro aan Europese subsidiegelden in Gelderland komt 479,5 miljoen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen terecht.

Subsidies zijn voor de regio geen doel op zich, maar geven wel een indicatie in hoeverre regionale partijen er in slagen Europese resultaten te boeken. Naast de regionale vertegenwoordiging, zijn uiteraard veel kennisinstellingen en bedrijven ook zelfstandig actief. De genoemde bedragen zijn dus bovenal een weergave van de inzet van regionale partijen en niet het directe resultaat van het Bureau Brussel van de regio. 

Sterke kennispositie, maar ook innovatieve bedrijven

De thema’s economie en innovatie profiteren het meest van de Europese euro’s, gevolgd door duurzaamheid, onderwijs/arbeidsmarkt en mobiliteit. Eén van de zaken die opvalt, is het goed presteren van het RadboudUMC. Zij zijn verreweg het meest actief in Europese programma’s. Maar ook bedrijven zoals HyGear zijn goed in staat in Europees verband mee te doen aan innovatieprogramma’s. Een aantal organisaties heeft ook een goede samenwerking met de Europese Investeringsbank, die helpt grote investeringen mogelijk te maken.

Werkgelegenheid

Het rapport gaat ook in op het effect van al deze investeringen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland. ERAC berekent dat de 4.113 projecten in Gelderland in totaal een werkgelegenheidseffect hebben van 18.617 fte.

Europese samenwerking loont

Tot slot wordt benadrukt dat deelname in internationale netwerken helpt bij het verkrijgen van Europees geld. Uit het rapport komt naar voren dat een ruime meerderheid van Europees geld afkomstig is uit programma’s waarin samenwerking met andere Europese partners tot de criteria behoort. Grensoverschrijdend samenwerken is daarmee onderdeel geworden van goed regionaal beleid.

Wilt u meer informatie over Europese subsidiestromen in onze regio, dan gaat Bureau Brussel graag met u in gesprek. Neem hiervoor contact op met Arnout Smit of Tom Lamers.

Het volledige rapport kunt u vinden op de website van de Provincie Gelderland.