Actueel

Belangrijke stap voor meer nieuwe woningen: woningbouwstatus Spoorzone Arnhem-Oost

  • Actueel
  • Belangrijke stap voor meer nieuwe woningen: woningbouwstatus Spoorzone Arnhem-Oost
Datum: 24 juni 2022

De Spoorzone Arnhem-Oost is door minister Hugo de Jonge aangewezen tot grootschalig woningbouwgebied. Dit is een belangrijke voorwaarde om extra middelen te kunnen krijgen voor investeringen in landschap, bereikbaarheid en economie. Dat is nodig als in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen naar verwachting 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Meer landschap. Meer stad. Dat is de titel van de verstedelijkingsstrategie die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley, samen met het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en de 26 regiogemeenten opstellen. In dit plan staat dat de komende periode zo’n 100.000 nieuwe woningen (60.000 in Arnhem-Nijmegen; 40.000 in Regio Foodvalley) worden gebouwd. Dat gebeurt op een unieke manier: niet zomaar in weilanden of natuur, maar vooral binnenstedelijk en bij OV-knooppunten. “Zo versterken we het landschap voor huidige en nieuwe bewoners en maken we onze beide regio’s beter bereikbaar. Ook investeren we in onze economie en werkgelegenheid zodat het in beide regio’s goed wonen, werken en recreëren blijft”, zegt Carol van Eert, voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. “Beide regio’s overleggen de komende periode met de 26 gemeenteraden en 2 Provinciale Staten hoe deze plannen concreet vorm moeten krijgen. De aanwijzing tot grootschalig woningbouwgebied binnen de zeven Novex-verstedelijkingsgebieden is belangrijk met het oog op de wooncrisis. Dankzij deze status kunnen we nu een vlucht vooruit nemen in de aanpak van die crisis.”

Meer woningen vraagt om betere bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde voor de bouw van nieuwe woningen, is het verbeteren van de bereikbaarheid. Een gebied aanwijzen als grootschalig woningbouwgebied heeft als voordeel dat rijkssteun beschikbaar komt om woningbouwplannen en de benodigde infrastructuur te kunnen realiseren. Daarom pleiten regio en gemeente bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de spoorcapaciteit langs de A12 (Utrecht – Arnhem – Duitse Grens) als centrale verkeersas van bovenregionaal belang. Spoorzone Arnhem-Oost heeft een strategische ligging op deze internationale spoorcorridor met ruimte voor 8.000 tot 10.000 woningen in een gebied waar wonen, werken, leren en recreëren samen zullen komen.

Afspraken

“Wij zijn verheugd dat minister De Jonge na de Kanaalzone en het stationsgebied in Nijmegen ook de Spoorzone Arnhem-Oost heeft aangewezen tot grootschalig woningbouwgebied. Samen met de Regio Foodvalley dragen deze gebieden in gezamenlijkheid bij aan de bereikbaarheid, economische ontwikkeling en agglomeratiekracht van de hele regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Wij overleggen de komende maanden met het Rijk hoe wij hier met elkaar – als Rijk, provincies, regio’s, waterschappen en gemeenten – uitvoering aan kunnen geven. Nu en de komende jaren”, aldus Carol van Eert.

Lees hier ook het bericht van de gemeente Arnhem