Actueel

Groene Metropoolregio vindt Europese steun voor spoorplannen

  • Actueel
  • Groene Metropoolregio vindt Europese steun voor spoorplannen
Datum: 11 november 2021

Bureau Brussel organiseerde samen met de netwerken ERRIN en POLIS een digitale bijeenkomst van Europese regio's om te bespreken hoe treinreizen de overgang naar duurzame mobiliteit kunnen blijven stimuleren. Regionale plannen en ambities werden expliciet omarmd door vertegenwoordigers van zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement.

Tijdens het event bespraken de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Ile-de-France, Frankfurt, en Zuidwest-Finland met de Europese Commissie en het Europees Parlement hoe regio's en stedelijke knooppunten bijdragen aan het Europees Jaar van het Spoor. In EU-termen: stedelijke regio’s gelden als ‘urban node’ op de internationale corridor, maar krijgen nog onvoldoende aandacht.

Ambities voor Groene Metropoolregio

Roeland van der Zee, bestuurlijk vertegenwoordiger van de Groene Metropoolregio, presenteerde ambities om de ICE en Randstad-Arnhem-RijnRuhr-verbinding nog beter te laten bijdragen aan duurzame verstedelijking, economische groei en duurzame mobiliteit.  De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft de ambitie om betere aansluiting op het internationaal spoornet te realiseren. Door te investeren in de Randstad-Arnhem-RijnRuhr-verbinding - met de ICE op de A12-spoorcorridor - kunnen meer Europese bestemmingen bereikt worden. Ook kan zo de huidige verbinding met Frankfurt sneller, vaker en betrouwbaarder gemaakt worden. Voor verdere verduurzaming is ook de aansluiting van regionale snelfietspaden en hubs nodig.

Europese toegevoegde waarde

Spoorvervoer kan in Europa een grote rol spelen in het duurzame vervoersaanbod op langeafstands- en grensoverschrijdend niveau, maar ook op stedelijke schaal. Dit was een punt dat alle regio's die aanwezig waren tijdens de sessie benadrukten. Europa moet dus ook meer aandacht geven aan de sleutelrol van steden en regio’s. Zij zorgen zo voor betere duurzame bereikbaarheid van inwoners en bedrijven, verduurzaming, duurzame verstedelijking en economische ontwikkeling.

Herald Ruijters, Director for Investment, Innovative & Sustainable Transport bij de Europese Commissie, onderschreef dit. Hij presenteerde de plannen van de Europese Commissie om verdere spoorambities door ‘stedelijke knooppunten’ in Europa te stimuleren en te ondersteunen. Ruijters stelt dat er meer aandacht moet komen voor city-to-city-netwerken, ‘last-mile’ regionale verbindingen en hubs.

Europarlementariër Vera Tax verwelkomde deze bredere en ambitieuzere benadering van de Europese Commissie. "Het is echt aan de lidstaten zoals Nederland om de regionale ambities te ondersteunen. EU-steun staat klaar", zei ze.

Ambities Europese regio’s

Naast onze eigen regio kwamen ook drie andere Europese regio’s aan het woord over hun successen en plannen. Ile-de-France presenteerde haar aanpak en ervaring met het faciliteren van reizen en het ondersteunen van duurzamere opties in de wijdere regio van Parijs. Ook hier stond het regionale in combinatie met het internationale perspectief centraal. Met 70% van de reizen buiten Parijs, kent de regio veel uitdagingen van het vervoeren van grote aantallen passagiers over zowel lange als korte afstanden. De Olympische Spelen van 2024 bieden veel kansen om dit systeem nog verder te verbeteren.

In de regio Frankfurt-RheinMain wordt hard gewerkt aan de ‘Renaissance of Rail’. Het plan: in 2030 65% duurzame verplaatsingen realiseren. Het verband tussen regionale en internationale duurzame mobiliteit werd ook hier benadrukt. De regio benadrukte hoe een sterker regionaal spoorsysteem ook verdere kansen zou moeten creëren voor de centrale rol van Frankfurt in meerdere internationale ‘corridors’.

In Zuidwest-Finland zetten regio's zich evenzeer in om het spoorvervoer verder te ontwikkelen om inwoners, forenzen en internationale reizigers beter van dienst te zijn. Een nieuwe trein van één uur tussen Turku en Helsinki moet hier aan bijdragen.

Vervolg

Naarmate de klimaatdoelstellingen steeds groter worden en de vraag van passagiers toeneemt, is actie op alle niveaus vereist. Regio’s, steden, landen en de EU moeten samenwerken om onze vervoersambities te verwezenlijken. Vanuit de regio willen we daarom samen met de A12 spooralliantie, het Rijk en de EU werken aan een Europees plan voor het verbeteren van de verbinding.

Europese fondsen zijn in principe beschikbaar. Daarvoor is het nodig om samen met het Rijk tot plannen in Brussel te komen. Het was goed om te zien dat ook Brussels zelfs tot die plannen opriep en ze verwelkomde.

U kunt hier de sessie terugkijken:

Sessie 'Regions and Urban Nodes contributing to the European Year of Rail'