Opgave

Verbonden regio

Duurzame mobiliteit is onmisbaar voor een regio die een goede economie en prettig wonen nastreeft. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaat daarom voor snel, comfortabel, veilig en schoon reizen. We zien het als onze opgave om duurzame oplossingen te bieden voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, hoogwaardig ov voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Strategisch sterke regio

Onze regio heeft een strategische positie in de mobiliteit tussen de Randstad en het Ruhrgebied en binnen Nederland zelf. We willen deze strategische positie nog beter benutten op een duurzame en schone manier. Ook willen we de bereikbaarheid, verbondenheid en leefbaarheid in de regio optimaliseren.

Optimale bereikbaarheid en leefbaarheid

De regio krijgt er tienduizenden woningen bij in de komende jaren. Daardoor groeit ook de mobiliteit: meer reizigers en meer goederen. Hierdoor komt het mobiliteitsnetwerk, waaronder de wegen en het spoor, steeds meer onder druk te staan. Met de opgave Verbonden regio willen we de strategische positie beter benutten, de kwaliteit van leven in de regio verbeteren én de bereikbaarheid van de regio optimaliseren.

Stimuleren van werkgevers

In onderstaande Verbonden regio-video vertelt onze mobiliteitsmakelaar Marc Kemink meer over hoe hij werkgevers helpt bij hun duurzame mobiliteitsvraagstukken. Ook legt Christina Verstegen, een fervent woon-werkfietser, uit waarom zij dagelijks met een glimlach langs de files fietst.

Bestuurlijk opdrachtgever

Nermina Kundic

Opgavemanager

Johan Leferink 06 - 83 57 54 02 E-mail Johan

Procesondersteuner

Helen Lintsen 06 - 10 24 11 74 E-mail Helen
Blogs van de vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam 26 januari 2022

Gerelateerde projecten


Gerelateerd nieuws