Projecten

Verkeersveiligheid

Het verkeer in onze regio telt jaarlijks zo'n 25 doden en 800 ernstig gewonden. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel en daarom wil de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de verkeersveiligheid flink verbeteren.

We werken samen met de provincie Gelderland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid aan onder meer een integraal en uniform verkeersveiligheidsbeleid. Daarin houden we rekening met de veranderingen die we zien in het verkeer. Zo wordt het steeds drukker op de fietspaden, met name in de steden. Tegelijk zijn er meer nieuwe, soms stillere voertuigen, zoals de (high speed) e-bike. En bestuurders van auto's moeten leren omgaan met de toename van technische snufjes in hun voertuig. Bovendien blijven mensen op steeds oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer. Al deze veranderende omstandigheden vragen om nieuwe, gepaste maatregelen en acties.

Acties zijn onder andere:

Lees ook onze Position Paper Verkeersveilige omgeving uit 2019.


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven