Projecten

Mobiliteitshubs en knooppunten

Mobiliteitshubs maken het mogelijk om eenvoudig over te stappen naar een ander duurzaam vervoermiddel, bijvoorbeeld van auto naar fiets, ov of elektrische auto. Deze hubs zijn interessant voor inwoners, werknemers en bezoekers.

De doelstelling

We willen op strategische locaties in de regio bestaande hubs verbeteren en nieuwe hubs ontwikkelen. Met als doelen een minder druk verkeersnetwerk rond drukbezochte plekken in de regio en meer gebruik van duurzame vormen van mobiliteit. Uiteraard sluiten we aan bij ruimtelijke ontwikkelingen en de andere vier regionale opgaven. Denk hierbij aan de aansluiting op woon- en werklocaties, binnensteden, recreatieve hotspots, het regionale (snel)fietsnetwerk en HOV-netwerk.

Acties zijn onder andere:

  • Ontwikkelen van een meerjarige investeringsagenda regionale hubs en knooppunten (2021).
  • Verkennen, voorbereiden en implementeren van kansrijke hubs (2021-2025).
  • Adviseren stationsgebied Nijmegen (2021-2025).
  • Uitwerken Mobiliteit op Maat in relatie tot het project haltetaxi van de provincie Gelderland (2021-2023).
  • Analyseren kansen en mogelijkheden voor fietsparkeren en gratis stallen.

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven