• Projecten
  • Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

Projecten

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

Met het programma Slim & Schoon Onderweg (S&SO) richten wij ons specifiek op gedragsbeïnvloeding: met diverse oplossingen helpen we inwoners en werkgevers om duurzamer, slimmer, sneller en gezonder te reizen. We werken hiervoor nauw samen met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers), onderwijsinstellingen en vervoerders.

S&SO heeft drie programmalijnen:

  1. SAMEN: gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag, onder meer via de werkgeversaanpak, de onderwijsaanpak en A12 Slim Reizen.
  2. SLIM: krachtenbundeling slimme mobiliteit, gebruikmaken van nieuwe technologie (intelligente verkeerslichten, Mobility as a Service) en de digitalisering van mobiliteitsdata.
  3. SCHOON: stimuleren duurzame mobiliteit. Onder meer door de eHUBS voor elektrische deelmobiliteit uit te breiden en de logistiek te verduurzamen via de logistiek makelaars en het stimuleren van logistieke hubs.

Overzicht alle projecten S&SO

Door het stimuleren van thuiswerken en online vergaderen willen we het aantal verplaatsingen verminderen. Daarnaast is het van belang dat mensen vaker buiten de spits gaan reizen en dat ze kiezen voor duurzame alternatieven, zoals de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer of samen rijden.

Een overzicht van alle projecten staat op www.slimschoononderweg.nl. Of lees onze Position Paper Slim & Schoon Onderweg uit 2019.

 


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven