Projecten

Regionaal (snel)fietsnetwerk

De fiets, en vooral de e-bike, wordt steeds populairder. De fiets is hét vervoermiddel op de korte en middellange afstand voor een leefbare, verbonden en bereikbare regio. Daarom stimuleren en faciliteren we de fiets als alternatief voor de auto. Met als doel meer mensen op de fiets dan gemiddeld, op gemiddeld langere afstanden. Dit faciliteren we met een uitgebreid fietsnetwerk en veilige, snelle fietsroutes.

Acties zijn onder andere:

  • Ontwikkelen van een meerjarige regionale investeringsagenda voor de fiets, gericht op een betere prioritering en programmering van (potentiële) fietsprojecten in de regio.
  • Nader verkennen van een betere aansluiting en gebruik van utilitaire fietsroutes (voor woon-werkverkeer) op het recreatieve fietsnetwerk in de regio.
  • Uitwerken van de provinciale campagne ‘Heel Gelderland fietst’ in een regionale campagne om het gebruik van de fiets te vergroten.
  • Verkennen van de aanleg van nieuwe snelle fietsroutes: tussen Arnhem en Nijmegen via de westkant van Elst, tussen Wijchen en Oss, Om de Noord in Arnhem en Arnhem-Huissen.
  • Verkennen van knelpunten in de aansluiting van snelle fietsroutes op lokale netwerken.

Lees ook onze Position Paper Aantrekkelijk Fietsnetwerk.


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven