Projecten

Gebiedsgerichte corridoraanpak

De Groene Metropoolregio optimaliseert infrastructuurcorridors in de regio vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Infrastructuurcorridors zijn wegen, water en spoorwegen die onderling goed verbonden zijn ín de regio, en die de regio met Nederland en Europa verbinden.

Versterken van corridors

De gebiedsgerichte aanpak houdt in dat we de ontwikkeling en verbetering van deze infrastructuurcorridors koppelen aan het verbeteren van de directe leefomgeving, bijvoorbeeld (geplande) woningbouw. We versterken de corridors (zoals bij de A50,  A15 en A12) door ze beter en multimodaal te benutten. Denk ook aan internationale ICE’s die vaker en/of naar meer bestemmingen gaan rijden. Deze aanpak vraagt onder meer om zorgvuldige afwegingen tussen goederenvervoer, reizigersvervoer, woningbouw en de leefbaarheid langs de corridors.

Acties zijn onder andere:

  • Regionaal uitwerken van Toekomstbeeld OV 2040, inclusief uitvoeringsagenda.
  • Analyseren wat de economische voordelen zijn van de ICE Randstad-Arnhem-Duitsland voor Arnhem.
  • Ontwikkelen van een multimodaal model voor een betere beheersing en benutting van verschillende verkeers- en vervoersstromen in en door de regio.
  • Verkennen van een gebiedsgerichte aanpak voor de A12 spoorcorridor (Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen).
  • Uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak voor de oostflank van Arnhem, de A325-corridor en de zuid- en westflank van Nijmegen.

Lees ook onze diverse Position Papers uit 2019:


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven