Opgave

Productieve regio

De ambitie van de opgave Productieve regio is het aanjagen van de economie en forse banengroei mét verbetering van leefbaarheid. 

Speerpunten

De regionale agenda voor de Productieve regio bestaat uit vijf speerpunten:

  1. Stimuleren ondernemerschap in het mkb
  2. Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt
  3. Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters
  4. Versterking van duurzame logistiek
  5. Toekomstbestendige werklocaties

Economische monitor: wat is de staat van onze productieve regio?

De Groene Metropoolregio wil behouden wat goed is en versterken wat beter kan. De Economische monitor helpt om te bepalen waar de focus moet liggen. Wat zijn de sterke punten in onze regio? Waar schieten we tekort? Met deze monitor kunnen we sturen op kengetallen en beleid maken op basis van feiten.

Bekijk de economische monitor 2023/2024

Benutten van economische potentie

De regio Arnhem-Nijmegen kent veel innovatiekracht en de vestigingskwaliteit van onze werklocaties scoort boven het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zien we de opgave om kwaliteiten van onze regio steviger te profileren en de economische potentie beter te benutten.

Aantrekkelijke regio

We versterken innovatiekracht met onze inzet voor de clusters Energy, Health & Hightech en de cross-over met Food. Dit legt de basis voor een stevige (inter)nationale positie en voor productiviteit van toonaangevende bedrijven. Ons sterke economische profiel zorgt ervoor dat de regio Arnhem-Nijmegen nog aantrekkelijker wordt voor talenten. De ambitie is het faciliteren van groei en het aanjagen van een forse banengroei.

Bestuurlijk opdrachtgever

Sigrid Sengers

Opgavemanager

Jolanda van Rensch 06 - 26 30 26 92 E-mail Jolanda

Procesondersteuner

Helen Lintsen 06 - 10 24 11 74 E-mail Helen
Koers Economie van de Toekomst Het koersdocument ‘Economie van de Toekomst’ gaat in op belangrijke vragen. Waar willen we ons de komende jaren nu echt hard voor maken? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee we aan de slag willen om te komen tot een toekomstbestendige economie? Er zijn een zevental lijnen ontwikkeld die richting geven. Koers Economie Van De Toekomst

Gerelateerde projecten


Gerelateerd nieuws