Actueel

Human Capital Akkoord ondertekend

  • Actueel
  • Human Capital Akkoord regio Arnhem-Nijmegen ondertekend
Datum: 17 april 2023

Human Capital Akkoord ondertekend

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ondertekenden samen met de arbeidsmarktregio’s, ondernemers en kennisinstellingen op 13 april het Human Capital Akkoord regio Arnhem- Nijmegen. Met dit akkoord spreken de partijen af om samen te werken aan een productieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor tekorten in de zorg, techniek en energiesector aangepakt worden.

Peter Kerris, Gedeputeerde Provincie Gelderland, Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board en Nick Derks, bestuurlijk opdrachtgever Productieve regio Groene Metropoolregio, ondertekenden als initiatiefnemers het Human Capital Akkoord. Dat deden ze samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarktregio’s uit de regio.

Ieder talent telt!

In de regio Arnhem-Nijmegen is in diverse sectoren sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst.  Een deel van de oplossing voor deze complexe opgave ligt in het beter benutten van het potentieel van mensen op de arbeidsmarkt. “Dat betekent een andere kijk op talent: namelijk ieder talent telt, vaardigheden zijn belangrijker dan diploma’s, wendbaarheid door her- en bijscholen van mensen gedurende hun hele loopbaan. Maar ook de leercultuur bij werkgevers stimuleren, technologie om werk slimmer te organiseren of inzetten op mobiliteit tussen verschillende sectoren. De kansen liggen er en kunnen alleen maar benut worden door intensieve samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven” aldus Ahmed Marcouch.

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt

Peter Kerris: "In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, zorg en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om sneller meer mensen op te leiden voor de tekortsectoren".

De noodzaak van beschikbaarheid aan mensen in de sectoren Energy, Health en Hightech is groot gezien de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Tot 2030 ontstaan er alleen al in Gelderland 15.000 nieuwe banen voor de energietransitie. Nick Derks: "Het is een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven dat er voldoende getalenteerde werknemers zijn. Zowel vakmensen als kenniswerkers zijn nodig in onze regio. Vanwege de arbeidskrapte is een focus op het behouden van (internationale) kenniswerkers en (internationale) studenten hard nodig".

Samen het verschil maken

Met het Human Capital akkoord verbinden de verschillende partijen bestaande initiatieven, netwerken en projecten in de regio en versterken deze waar nodig. Dat doen ze met kennis, ondersteuning en middelen en natuurlijk ook met concrete doelen in het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden.