Projecten

Economische monitor

De Groene Metropoolregio wil behouden wat goed is en versterken wat beter kan. De Economische monitor helpt om te bepalen waar de focus moet liggen. Wat zijn de sterke punten in onze regio? Waar schieten we tekort? Met deze monitor kunnen we sturen op kengetallen en beleid maken op basis van feiten.

Wat gebeurt er met deze monitor? 

Deze monitor is de eerste versie en is gelanceerd op 14 december 2023. De monitor biedt een informatief geheel voor beleidsmakers in onze regio, maar moet eigenlijk iedereen helpen die bij onze regio betrokken is.

Hoe kan ik deze monitor gebruiken?

Deze monitor is vrij toegankelijk voor iedereen. Het biedt feiten en cijfers over onze economie, de arbeidsmarkt en onze demografie. Deze informatie kunt u gebruiken voor beleid, strategie of gewoon omdat u het interessant vindt om te lezen.

Hoe is het onderzoek opgesteld? 

Dit onderzoek is opgesteld in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen door onderzoeksbureau Moventum. Tijdens dit onderzoek is vooral gebruikgemaakt van online databases zoals die van het CBS en regionale onderzoeken zoals het werkgelegenheidsonderzoek van de Provincie Gelderland.

Lees meer over het onderzoek en de bronnen in de jaarpublicatie.

Economische monitor 2023/2024

Bekijk de monitor

 Gerelateerde opgaven