Projecten

Economie van de toekomst | De weg naar 2040

Economie van de toekomst

‘Hoe ziet de economie eruit in 2040?’ Die vraag stond centraal in het onderzoek ‘Economie van de Toekomst’. Dit onderzoek biedt ons inzicht in de huidige economie en de lange termijnontwikkelingen voor onze regio.

Het onderzoek heeft geleid tot een nieuwe koers op economie: ‘Het Koersdocument Economie van de Toekomst’. op wat voor manier zorgen we voor een goede balans tussen arbeidsplaatsen en woningen? Hoe delen we de beperkte beschikbare ruimte op een slimme manier in? En hoe  geven we invulling aan een duurzamere economie?

Inzicht in het heden voor keuzes in de toekomst

Het basisonderzoek biedt inzicht in de economie van nu en in 2040.  Diverse partijen uit de regio hebben hiervoor input en ideeën aangedragen. Het resultaat was een eerste richting voor onze economie in de toekomst, gebaseerd op 6 leidende principes:

 1. Focus op regionale topsectoren health, hightech en energy
 2. Een economie die voor het grootste deel circulair is
 3. Een regionale economie draagt zoveel mogelijk bij aan een brede regiowelvaart
 4. Wonen en werken is in een goede balans
 5. Een slimme indeling van ruimte en arbeid
 6. Bevordering van een optimale arbeidsmarkt

Hiermee is de basis gelegd voor een koers voor de langere termijn.

Basisdocument ‘Economie van de Toekomst’ met daarin de resultaten van het onderzoek

Marcel Michon over dit onderzoek 

Dit onderzoek werd  uitgevoerd door Buck Consultants International in samenwerking met Ecorys. Marcel Michon, Managing Partner bij Buck Consultants International, vertelt meer over dit onderzoek. 

"'Dé groene metropoolregio van Nederland', 'dé (inter)nationale circulaire topregio 2050' en 'dé ontspannen groeiregio in balans'. Een greep uit de hoge ambities van de nog jonge Groene Metropoolregio, waarmee 18 gemeenten samen aan de slag gaan met belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven.

Het blijft lastig om in de toekomst te kijken en scenario denken helpt hierbij: Wie willen we zijn? Wat voor een type regio? En welk type werkgelegenheid hoort hierbij? Dat waren vragen waarmee we als Buck Consultants International op pad werden gestuurd. Dit tegen een achtergrond van een groene metropool met 800.000 inwoners en 500.000 banen met veel plannen en kansen, maar ook met knelpunten als arbeidsmarktvraagstukken, gebrek aan ruimte, een te hoge uitgaande pendel en, misschien nog wel belangrijker, een gebrek aan zichtbaarheid.

We hebben de regio in economisch opzicht op de kaart gezet. Een prachtige regio met veel topsectoren en ook een belangrijke mkb-gedreven economie met veel ondersteunende dienstverlening. De vele kennisinstellingen op alle niveaus, de twee groeiende steden en nabijgelegen gemeenten bieden volop kansen. We verwachten groei in werkgelegenheid en toegevoegde waarde, maar de economie kost ook geld, aandacht en ruimte. Ruimte die schaars is en maar één keer kan worden benut.  

Naast het neerzetten van een toekomst is het vooral belangrijk om draagvlak voor de koers te krijgen en te houden. De bereidheid van bestuurders en ambtenaren om mee te werken was inspirerend en heeft geleid tot een strategisch document en een duidelijke vraag aan de samenstellers van de verstedelijkingsvisie. Neem ons mee, werk samen en geef ruimte aan economie."

Bekijk ook de onderstaande animatievideo voor meer informatie over dit onderzoek.  

De Koers Economie van de Toekomst

Met het basisonderzoek als informatiebron hebben we samen met onze bestuurders een nieuwe koers geformuleerd die moet leiden tot een toekomstbestendige economie in 2040. Lees het interview met Jolanda van Rensch.

We haken aan bij ontwikkelingen zoals de energietransitie, de transitie naar circulariteit en de woningbouwopgave. De koers richt zich op 7 onderwerpen:

 1. Balans in de ontwikkeling van wonen en werken.
 2. Verstevigen van de ecosystemen van de campussen en hun regionale spin-off.
 3. Ruimte beschikbaar in Hoge Milieu Categorie (HMC)-gebieden voor circulaire activiteiten.
 4. Logistiek in relatie tot de topsectoren.
 5. Netcapaciteit en netcongestie aanpakken.
 6. Herstructurering en intensivering van werklocaties.
 7. Belang van balans op de arbeidsmarkt.

Open het Koersdocument Economie van de Toekomst

Uitwerking en ruimtebehoefte

Deze onderwerpen worden samen met onze partners verder uitgewerkt en de ruimtebehoefte wordt inzichtelijk gemaakt. In het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en de Regionale Agenda 2025-2028 maken we hier verdere afspraken over en worden deze geborgd.


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven