Opgave

Groene groeiregio

Onze regio kent een grote (verstedelijkings-)opgave en een tekort aan woningen. Het doel van de opgave Groene groeiregio is het terugbrengen dit woningentekort. Ook staat het bieden van voldoende (betaalbare) woningen op de agenda. Op een manier zodat een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid behouden blijft. Samen regisseren we de groei in de regio en gaan wij goed om met de schaarse ruimte: groei op een manier die het landschap versterkt.

Twee speerpunten

De regionale agenda voor Groene groeiregio bestaat uit twee speerpunten:

  1. Wonen in balans: versnellen van de woningbouw
  1. Leefomgeving: verbinden van de ruimtelijke opgaven

Toekomstbestendig wonen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ondersteunt gemeenten bij het realiseren van toekomstbestendige woningen. Huisvesting waarbij natuur en landschap, kwaliteit van leven en economische aspecten zijn meegenomen. Wij helpen gemeenten hierbij door kennisdeling en samenwerking in een publiek-privaatnetwerk. Ook zetten wij regelgeving, financiële middelen en het netwerk van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid in. Tot slot brengen wij publiek-private investeringen samen.

Stappen gezet

In onze regio worden stappen gezet in het terugdringen van het woningentekort. Om te komen tot een versnelling van de woningbouwopgave geeft de Groene groeiregio samen met de achttien gemeenten, provincie Gelderland, het ministerie van BZK en andere partners uitvoering aan de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Voor de verstedelijkingsopgave heeft de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen met de Regio Foodvalley, provincie Gelderland, diverse ministeries, de waterschappen en andere partners de Verstedelijkingsstrategie. 

Onze opgave en ambitie

De prognoses laten zien dat de groei in onze regio doorzet. Hoe bouwen wij voldoende, passende en betaalbare woningen? Zodanig dat wij het landschap en de leefomgeving behouden én versterken? Dit soort vraagstukken vormt een enorme opgave. Een opgave die de mogelijkheden en het instrumentarium van gemeenten overstijgt. Maar wij kunnen belangrijke vervolgstappen maken. Door een constructieve samenwerking met álle gemeenten en het inzetten van deze agglomeratiekracht.

Meer woningen, betere doorstroming

Bij het oplossen van het woningentekort zijn diverse bouworganisaties en woningcorporaties nauw betrokken. Zij werken hard aan het realiseren van meer woningen, waardoor er in onze regio straks ook een betere doorstroming ontstaat. In onderstaande video het verhaal van Henri Schimmel (BPD Bouwfonds) en Martine Verheijen (Portaal en Woonkr8).

Bestuurlijk opdrachtgever

Carol van Eert E-mail Carol

Opgavemanager

Matthijs Lenis 06 - 52 75 15 46 E-mail Matthijs

Procesondersteuner

Sanne Hendriks 06 - 20 41 17 44 E-mail Sanne
Dashboard Wonen Het dashboard wonen biedt gemeenten, provincie, woningcorporaties en andere geïnteresseerden informatie over de regionale woningbouwontwikkeling. Woningmarktmonitor Rapportage Woningmarkt 2022 Woonbehoefteonderzoek 2022 Woondeal 2.0
Vlogs Bestuurlijk Opgaveteam Bekijk hier de vlogs van het Bestuurlijk Opgaveteam. Na elke bijeenkomst praten zij u bij. Vlogs Bestuurlijk Opgaveteam

Gerelateerde projecten


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde artikelen