Kennisbank

Woondeal 2.0

Met deze geactualiseerde Woondeal onderkennen partijen de grote woonopgave, dat ze de samenwerking uit 2020 voortzetten en geven ze het partnerschap verder vorm. Dit zorgt voor continuïteit en zekerheid richting marktpartijen en woningcorporaties. Op enkele aspecten is dit een actualisatie, vooral waar het gaat om het ‘hoe’? Hoe zorgen we ervoor dat we samen resultaat boeken?

Lees Woondeal 2.0

Maatregelen Woondeal 1.0

Op deze infographic zijn de maatregelen uit de Woondeal 1.0 terug te vinden. Naast deze maatregelen is er ook andere inzet geweest.