Projecten

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

In de Groene Metropoolregio werken gemeenten, provincie, rijk, corporaties en marktpartijen samen aan meer woningen en meer betaalbare woningen. Daarnaast zetten zij zich in voor circulaire en conceptuele woningbouw en een betere afstemming van wonen en zorg. Dit staat in de woondeal 2.0 die minister De Jonge, gedeputeerde Kerris en bestuurders namens de 18 regiogemeenten op 8 maart ondertekenden. Met deze afspraken draagt de regio bij aan een derde deel van de Gelderlandse woningbouwopgave. De woondeal is een vervolg op de Woondeal 1.0.

Matthijs Lenis
Vragen of meer informatie? Matthijs Lenis |
matthijs.lenis@gmr.nl |

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven