Actueel

7 mijlpalen in mobiliteit

  • Actueel
  • 7 mijlpalen in mobiliteit
Datum: 08 maart 2022

De opening van een snelle fietsroute tussen Cuijk en Nijmegen. Zicht op een betere spoorverbinding tussen Randstad, Arnhem en Duitsland. Een minder drukke spits naar hogeschool en universiteit. Deze - en meer - mijlpalen in duurzame mobiliteit heeft de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bereikt in de afgelopen 4 jaren. Mede met dank aan de inzet van de wethouders mobiliteit in onze 18 gemeenten. Tijd voor een terugblik!

De Groene Metropoolregio bestaat iets meer dan een jaar, maar voor het onderwerp mobiliteit werken onze 18 gemeenten al veel langer samen. In de afgelopen 4 jaar hebben we dan ook veel kunnen doen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio te verbeteren. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijven we als regio meters maken in mobiliteit. We hopen dat met net zo bevlogen wethouders te gaan doen. Wat hebben we zoal bereikt in de afgelopen 4 jaar?

1. Meer snelle fietsroutes

In september 2020 opende de snelle fietsroute MaasWaalpad tussen Cuijk en Nijmegen. Alleen al door de nieuwe fietsbrug op deze route is de fietsafstand tussen Cuijk en Nijmegen 2,5 kilometer verkort. In 2021 telde deze route 4% meer fietsers – ondanks thuiswerken en thuisonderwijs door corona. Er wordt dus goed gebruik van gemaakt. Als Groene Metropoolregio werken we aan nog meer en betere fietspaden in de regio, bijvoorbeeld tussen Arnhem en Huissen, tussen Arnhem, Overbetuwe en Nijmegen, en tussen Oss en Wijchen.

2. Minder drukke studentenspits in Nijmegen

Onderwijsinstellingen in Nijmegen hebben met ons, gemeente en vervoerders gezocht naar een oplossing voor de drukke ochtendpits richting de campus per trein en bus. Belangrijk onderdeel van die oplossing was een aanpassing van de roostertijden. Sinds het collegejaar 2018-2019 start de HAN University of Applied Sciences om 9.00 uur met een lesdag en de Radboud Universiteit om 8.30 uur. Voorheen startten beide instellingen om 8.45 uur. Hierdoor is de drukte in het ov naar de campus afgenomen: in de trein met 22% tijdens het drukste kwartier, en in de bus met 10%. Het reizen is daardoor comfortabeler en betrouwbaarder geworden: de kans dat iemand op de volgende bus of trein moet wachten omdat er een vol is, is nihil. Ook in Arnhem werken we met onderwijsinstellingen samen, aan bereikbare scholen en duurzame mobiliteitsoplossingen.

3. Meer fietsers

Met ons programma Slim & Schoon Onderweg stimuleerden we inwoners van onze regio om vaker een (deel)fiets te gebruiken. In Nijmegen, Malden en Overbetuwe deden we dat bijvoorbeeld met de campagne Laat de fietser in je los, waarbij mensen gratis een e-bike konden uitproberen. En ook diverse werkgevers in de regio boden hun medewerkers een paar weken een gratis e-bike aan, met onze hulp. Met blijvend resultaat: Maaike van Asperen heeft al 20.000 kilometer gefietst van huis naar werk in 3 jaar tijd dankzij zo’n e-bikeprobeeractie.

4. Betere doorstroming op de A12

Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens staan vaak files. Daarom boden we de Vaste Kamercommissie in november 2019 een petitie aan om steun te vragen voor een bereikbaarheidsaanpak. Met succes, want sinds 2020 proberen we met allerlei maatregelen ervoor te zorgen dat het verkeer op en rond deze weg beter doorstroomt. We organiseerden een FietsChallenge, ontwikkelden een druktevoorspeller en adviseerden werkgevers en logistieke bedrijven. Ook de komende jaren blijven we werken aan een betere doorstroming.

5. Beter spoor Utrecht-Arnhem-Duitsland

We pleiten al jaren voor een betere spoorverbinding tussen Utrecht, Arnhem en Duitsland. We vragen om onder andere veiligheidsmaatregelen, ongelijkvloerse kruisingen, nieuwe stations en een oplossing voor spoorknooppunt Arnhem-Oost vanwege onder andere de bouwplannen die daar zijn. Ook pleiten we voor investeringen in de ICE’s, zoals eens per uur een ICE tussen Amsterdam, Arnhem en Frankfurt, een hogere maximumsnelheid tussen Amsterdam en Frankfurt en een snellere verbinding tussen Arnhem en Berlijn. Onze inspanningen hebben resultaat geboekt, want intussen heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd hiervoor een actieplan te maken.

6. Veiliger verkeer

We hielpen onze 18 gemeenten om de verkeersveiligheid in hun gemeente te verbeteren. Dat deden we met diverse studies, tools en initiatieven. Zo ontwikkelden we een risicoanalysetool die gemeenten helpt beoordelen of de maximumsnelheid op hun wegen verlaagd zou moeten worden van 50 naar 30 km/uur. Ook onderzochten we op welke routes naar middelbare scholen er een vergroot risico op een ongeluk was voor fietsende scholieren. Bovendien hebben we samen met de gemeenten een Regionaal Meerjaren Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RMUV) vastgesteld. Hierop staan ruim 170 maatregelen die de komende jaren de verkeersveiligheid verbeteren in onze regio.

7. En nog veel meer

En natuurlijk deden we nog veel meer om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 18 gemeenten in onze regio te verbeteren. Zo kwamen we begin 2021 met een actieplan voor minimaal 12 mobiliteitshubs: locaties waar reizigers kunnen overstappen naar een actief en/of duurzaam vervoermiddel, zoals een e-bike, bus, trein of e-auto. Ook stelden we een nieuw, multimodaal netwerkmanagementkader op. Dit kader helpt de verschillende verkeersstromen in onze regio te regelen. Het beschrijft onder andere welke typen wegen, zoals een provinciale weg of een snelle fietsroute, voorrang krijgen bij het laten doorstromen van verkeer. Ook een mijlpaal is de vierdaagse Europese Polis-conferentie over innovatieve mobiliteit in steden en regio’s, die wij in 2020 organiseerden samen met de provincie Gelderland en Polis. En tot slot mogen we het HOV-actieplan niet vergeten, waar we samen met de provincie aan hebben gewerkt. Hierin benoemen we concrete projecten om het openbaar vervoer te upgraden naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): snelle, schone en betrouwbare busverbindingen. Zo gaat het busknooppunt in Druten verbeterd worden en komt er trolley 2.0 op de buslijn Arnhem-Renkum-Wageningen.

Kortom, we hebben ons met veel energie ingezet voor snel, comfortabel, veilig en schoon reizen in en naar de 18 gemeenten van onze regio. Ook in de komende jaren blijven we dat natuurlijk graag doen.