Actueel

€ 5,8 miljoen voor betere busvoorzieningen in regio

  • Actueel
  • € 5,8 miljoen voor betere busvoorzieningen in regio
Datum: 21 april 2021

Het busvervoer krijgt een flinke impuls op enkele locaties in de regio Arnhem-Nijmegen. De provincie Gelderland stelt € 5,8 miljoen beschikbaar voor het busknooppunt Kronenburg en de busbaan op de Westervoortsedijk in Arnhem, het busknooppunt in Druten en diverse busvoorzieningen in Nijmegen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft samen met provincie Gelderland en diverse gemeenten de plannen voor verbetering van deze busvoorzieningen opgesteld.

Deze plannen staan verwoord in het gezamenlijke actieplan ‘Samenwerken aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen 2019 – 2022’. Hierin benoemen Groene Metropoolregio, provincie en gemeenten concrete projecten waar we het openbaar vervoer willen upgraden naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Bij HOV gaat het om goede, snelle, schone (duurzame) en betrouwbare verbindingen tussen de woon-, werk- en kennislocaties in de stad en in de regio. Dit HOV is belangrijk om onze regio bereikbaar te houden. Jaarlijks neemt de provincie financiële middelen op voor de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan.

Dit jaar gaat het om € 5,8 miljoen voor:

  • het busknooppunt Kronenburg in Arnhem; een belangrijk op- en overstappunt;
  • de busbaan Westervoortsedijk fase B in Arnhem;
  • het busknooppunt in Druten (eerste fase); een belangrijk op- en overstappunt;
  • diverse maatregelen in Nijmegen: aanleg busbaan Graafseweg, keerlus Aldenhof, aanpassing Laan van Oost-Indië en haltevoorzieningen.

Prioriteiten

In het actieplan ‘Samenwerken aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen 2019 – 2022’ hebben regio, provincie en gemeenten samen bekeken welke maatregelen het busvervoer in de regio ten goede komen. Ook hebben we de prioriteit bepaald voor de uit te voeren maatregelen. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar regionaal belang, kosten en baten, het effect op de doorstroming en het aantal reizigerskilometers. Voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een subsidieregeling beschikbaar. In deze subsidieregeling staat dat er jaarlijks een bestedingsplan wordt opgesteld dat moet worden geaccordeerd door provincie Gelderland. Dit is begin maart gebeurd, waardoor de gemeenten een subsidie kunnen aanvragen voor de eerder genoemde projecten.