• Actueel
  • Regio heeft veiligheid schoolroutes onderzocht
Datum: 28 juni 2021

Actueel

Regio heeft veiligheid schoolroutes onderzocht

11 routedelen en 11 kruispunten in onze regio Arnhem-Nijmegen kunnen verbeterd worden, zodat scholieren er veiliger kunnen fietsen. Dat concludeert de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen na onderzoek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld vaak om wat oudere fietspaden, die relatief smal zijn. Er is nergens sprake van een acuut onveilige situatie die per direct aangepakt zou moeten worden. Wel zijn er verbeteringen mogelijk waardoor het verkeer veiliger wordt.

661 doden en 21.400 ernstig gewonden waren er in het Nederlandse verkeer in 2019. Daarom wil de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de verkeersveiligheid flink verbeteren. Onder de verkeersslachtoffers komen ook veel fietsende kinderen voor, op weg naar of van hun middelbare school. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft daarom de verkeersveiligheid op de schoolroutes naar middelbare scholen in de regio Arnhem-Nijmegen geanalyseerd. Loendersloot Groep heeft dit onderzoek in onze opdracht uitgevoerd.

Rotondes en smalle paden

In het onderzoek bekeken we allereerst waar alle middelbare scholen in de achttien gemeenten van onze regio liggen, en wat de belangrijke fietsroutes naar deze scholen zijn. Vervolgens hebben we bekeken op welke locaties op deze routes ongelukken zijn gebeurd met scholieren. Om ook inzicht te krijgen in het gevoel van onveiligheid, hebben we aan de verkeerskundigen van alle regiogemeenten en de fietsersbond gevraagd welke subjectieve knelpunten er zijn op de routes. Deze selectiemethode leidde tot 11 routedelen en 11 kruispunten waar verhoudingsgewijs de meeste ongevallen met scholieren plaatsvinden en/of er een gevoel is van verkeersonveiligheid. Deze 22 locaties hebben we nader onderzocht, waaruit het volgende blijkt:

  • Knelpunten betreffen vaak rotondes, terwijl rotondes in de regel verkeersveiliger zijn dan andere kruispunttypen.
  • Verlichting langs fietspaden ontbreekt vaak.
  • Fietsvoorzieningen zijn vaak aan de smalle kant, obstakels (zoals paaltjes) worden niet altijd goed aangekondigd.
  • Enkele knelpunten kunnen met kleine en gerichte optimalisaties aangepakt worden, maar voor andere zijn grotere interventies nodig.
  • Er is nergens sprake van een acuut onveilige situatie die per direct aangepakt zou moeten worden.

Onderdeel van een groter plan

De Groene Metropoolregio heeft de onderzoeksresultaten begin juni 2021 met de achttien gemeenten gedeeld. Als wegbeheerder kunnen zij de onveilige locaties aanpakken. We nemen de onderzoeksresultaten ook mee in onze agenda verkeersveiligheid voor de komende jaren. Deze agenda zijn we nu aan het opstellen en heeft als doel de verkeersveiligheid in onze regio de komende jaren flink te verbeteren. Eerder onderzoek door onze regio toonde al aan dat het verkeer veiliger wordt als op bepaalde routes de maximumsnelheid omlaag gaat van 50 km/uur naar 30 km/uur. Ook de resultaten uit dit onderzoek nemen we mee in onze verkeersveiligheidsagenda.