Actueel

Regio stelt agenda verkeersveiligheid vast

  • Actueel
  • Regio stelt agenda verkeersveiligheid vast
Datum: 01 december 2021

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft haar Regionaal Meerjaren Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RMUV) vastgesteld op 1 december 2021. In deze agenda staan ruim 170 maatregelen die de komende jaren de verkeersveiligheid verbeteren in de 18 gemeenten van onze regio. Mede door deze regionale agenda is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de maatregelen bij Rijk en provincie Gelderland.

Provincie Gelderland en het Rijk vragen om regionale uitvoeringsagenda’s bij de toekenning van subsidies voor verkeersveiligheid. Ze willen bovendien dat deze agenda’s risicogestuurd zijn. De Groene Metropoolregio heeft zo’n agenda opgesteld en vastgesteld tijdens het Bestuurlijk Overleg Verbonden Regio van 1 december. In de agenda doen we geen voorstellen voor nieuwe infrastructuurprojecten, maar geven we inzicht in al geplande projecten. We hebben daarvoor aan alle 18 gemeenten gevraagd aan te geven welke infrastructuurprojecten de komende periode uitgewerkt worden. De aangeleverde projectgegevens zijn ondergebracht in één overkoepelende projectentabel.

Ruim 170 maatregelen

In totaal gaat het om ruim 170 projecten die de verkeersveiligheid in onze regio verbeteren. Deze projecten hebben we vervolgens geprioriteerd op basis van 3 selectielagen:

  1. De ‘uitvoeringsgereedheid’ en haalbaarheid.
  2. De bijdrage aan de verkeersveiligheid.
  3. De bijdrage aan het regionale mobiliteitsnetwerk, zoals een regionaal (snel)fietsnetwerk of mobiliteitshubs en knooppunten.

Nu het Regionaal Meerjaren Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RMUV) is vastgesteld, kunnen de individuele regiogemeenten sneller en eenvoudiger een subsidieaanvraag indienen. Bijvoorbeeld aan de provincie Gelderland, die nu een subsidieregeling voorbereidt voor maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren en voor de aanpak van risicovolle kruisingen en fietsoversteken.

Verkeersveiligheid flink verbeteren

Jaarlijks herijken we de meerjarenagenda, zodat deze actueel blijft. De agenda is onderdeel van de plannen van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Zo analyseerden we eerder al de verkeersveiligheid op de schoolroutes naar middelbare scholen in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook ontwikkelden we een risicoanalysetool waarmee gemeenten kunnen bepalen of het verstandig en veiliger is om op bepaalde routes de maximumsnelheid te verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur.

Meer informatie: Regionaal Meerjaren Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2021 (opent als pdf).