Actueel

Nieuwe risicoanalysetool: 30 of 50 km/uur

  • Actueel
  • Nieuwe risicoanalysetool: 30 of 50 km/uur
Datum: 25 maart 2021

661 doden en 21.400 ernstig gewonden waren er in het Nederlandse verkeer in 2019. Daarom wil de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de verkeersveiligheid flink verbeteren. Dit kan onder andere door de maximumsnelheid op wegen te verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur. De Groene Metropoolregio heeft een risicoanalysetool ontwikkeld die wegbeheerders helpt beoordelen of de maximumsnelheid op hun wegen verlaagd zou moeten worden en met welke prioriteit.

61% van de verkeersdoden viel binnen de bebouwde kom in 2016. Terwijl de kans op een dodelijk ongeval relatief klein is op wegen waar maximaal 30 km/uur gereden mag worden. De Groene Metropoolregio wil daarom de snelheid op 50 km/uur-wegen waar mogelijk verlagen naar 30 km/uur. De Groene Metropoolregio is zelf echter geen wegbeheerder, in de regio Arnhem-Nijmegen beheren 18 gemeenten, provincie en Rijkwaterstaat de wegen. Wel heeft de Groene Metropoolregio nu een risicoanalysetool ontwikkeld die deze wegbeheerders helpt bij hun afweging de maximumsnelheid te verlagen. Daarnaast zijn sommige gemeenten (onder andere Nijmegen) bezig om actief te kijken naar mogelijkheden om de snelheid op gemeentelijke wegen te verlagen.

Inzicht in risicofactoren

Om tot deze tool te komen, zijn wet- en regelgeving, onderzoeken, visies en richtlijnen bestudeerd. Denk aan de huidige wetgeving, Duurzaam Veilig-beleid, CROW-ontwerprichtlijnen, SWOV-richtlijnen en SPV 2030-beleid. Daarin staat bijvoorbeeld waaraan een weg moet voldoen bij een bepaalde maximumsnelheid. Zo moet een 30 km/uur-weg voornamelijk een verblijfsfunctie hebben en extra aandacht besteden aan mogelijk gevaarlijke punten, zoals vlakbij een school. Ook is bekeken welke factoren de verkeersveiligheid vergroten, en wat juist risicofactoren zijn. Dankzij al deze onderzoeken en inzichten is er een risicoanalysetool opgesteld met vragen over een 50 km/uur-weg, zoals:

  • Rijdt meer dan 15% van de automobilisten harder dan 55 km/uur?
  • Heeft er in de afgelopen 5 jaar een ongeval plaatsgevonden?
  • Liggen er meer dan 20 huizen aan de weg?
  • Is er een vrijliggend fietspad óf een alternatieve veilige fietsroute?

Als een of meer vragen met ja worden beantwoord, is er een vergroot risico op een ongeval en zou de weg om die reden omgevormd moeten worden naar een 30 km/uur-weg. De weg met de meeste ja’s en dus risicofactoren heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Onderdeel van een groter plan

Deze tool van de Groene Metropoolregio maakt onderdeel uit van een groter aanvalsplan om de verkeersveiligheid in de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Als onderdeel van dit plan hebben gemeenten in de regio bijvoorbeeld ook een verkeersveiligheidsmodel van DOKdata toegepast om inzicht te krijgen in verkeersrisico’s op specifieke kruispunten en wegvakken. Ook hieruit komen erg veel 50 km/uur-wegvakken naar voren als risicovol. Daarnaast onderzoeken we momenteel hoe veilig de wegen zijn waar veel kinderen naar school fietsen.