Actueel

Woningmarktmonitor – hoe gaat het met de Woondeal 2.0?

  • Actueel
  • Woningmarktmonitor – hoe gaat het met de Woondeal 2.0?
Datum: 13 juli 2023

Binnen de Woondeal 2.0 moeten er minimaal 33.000 woningen bijkomen in de regio Arnhem/Nijmegen voor 2030. Om deze voortgang te bewaken vindt elk jaar de woningmarktmonitor plaats. De cijfers over de gerealiseerde woningen in 2022 staan online.

Bas Böhm (Gemeente Nijmegen) en Joep Peters (Gemeente Arnhem) zijn vanuit de regio Speerpuntcoördinatoren van de Woondeal. Zij vertellen meer over deze opgaven.

De rol van de woningmarktmonitor

De monitor is bedoeld om in kaart te brengen hoe de plannen binnen de Woondeal er voor staan, hoeveel woningen er zijn gebouwd, in welke categorie, op welke plek en welk type. Dit alles wordt afgezet tegen de ambities binnen deze Woondeal en het woonbehoefteonderzoek, legt Joep uit.

Wat kunnen we zeggen over 2022?

In 2022 zijn er 3.120 woningen (bruto) toegevoegd en dit is iets hoger dan gepland. Dit aantal is wel lager dan in 2021 is opgeleverd. De komende jaren moeten er gemiddeld bijna 3.700 woningen per jaar worden opgeleverd om te kunnen voldoen aan de afspraken uit de Woondeal. Dit is aanzienlijk hoger dan in 2022.

Joep zegt, “We moeten hard aan de bak om de opleveringen de komende jaren te halen. Vooral woningen binnen het betaalbare segment moeten aandacht krijgen. En dat is geen makkelijke opgave, het ruimtegebrek, de stijgende rente en bouwkosten en lange procedures zorgen voor uitdagingen.”

Joep Peters

Joep Peters

Wat is er nodig?

Bas benadrukt dat het tempo voor het bouwen van betaalbare woningen omhoog moet. Dit is niet makkelijk omdat bouwkosten hoog zijn, en dus gekeken moet worden hoe woningen betaalbaar blijven met voldoende kwaliteit, ook bij een moeilijke markt. Daarnaast is het belangrijk dat bestaande ‘zachte plannen’ omgezet worden in ‘harde plannen’.

“Binnen de Tempotafel Versnelling en Continuiteit monitoren gemeenten, provincie, het Rijk, ontwikkelaars en woningcorporaties sinds 2020 hoe het gaat met de uitvoering van de Woondeal en wat nodig is. Projecten uit de 25 versnellingslocaties worden besproken om inzichtelijk te maken welke stimulering en acties nodig zijn. Deze lessen wordt meegenomen naar andere projecten.

Boas Bohm

Bas Böhm

Aan welke acties moeten we denken?

Bas vertelt dat je bij nieuwbouwwoningen kan denken aan het stimuleren van circulair en conceptueel bouwen. Dit is een manier om sneller woningen te realiseren. Ook kan je denken aan een verdichtingsprogramma waarbij meer woningen worden gerealiseerd binnen een project of inzet op tijdelijke woningen. Er zijn ook mogelijkheden om binnen bestaande bouw de voorraden beter te benutten, denk aan woningdeling- en splitsing of het toevoegen van een extra laag (“optoppen”).

Bas, “De nieuwe mogelijkheden vragen creativiteit en flexibiliteit van alle betrokken partijen. Een andere manier van samenwerken is nodig, en met de tijdsdruk is dat geen makkelijke opgave. Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven en met en van elkaar te leren. De jaarlijkse woningmarktmonitor helpt bij dit gesprek.”

rapportage Monitor woningmarkt

Woningmarktmonitor regio Arnhem - Nijmegen


Gerelateerd nieuws