Actueel

Snel maatregelen nodig anders loopt de regio vast

  • Actueel
  • Snel maatregelen nodig anders loopt de regio vast
Datum: 04 april 2024

Nu de extra vertraging voor de doortrekking A15 en verbreding A12 een feit is, willen de gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen graag samen met het Rijk en de provincie nu al maatregelen nemen. Zelfs in het gunstigste geval duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden aan de A15 en A12 af zijn. Daarom dringen we bij het Rijk en de provincie aan nu al een aantal maatregelen te nemen waardoor de regio op korte termijn beter bereikbaar wordt. “Zonder deze maatregelen slibt de regio nóg verder dicht en dat brengt de woningbouw in gevaar”, zegt voorzitter Hubert Bruls. 

Het is van belang dat we deze maatregelen nemen om te voorkomen dat de regio volledig vastloopt en om de bestaande knelpunten te verlichten totdat ViA15 wordt gerealiseerd. Gemeenten kunnen dit niet alleen. Steun en hulp van het Rijk en de provincie zijn essentieel. 

De maatregelen die we nodig hebben gaan over vier thema’s: Gedrag en verkeersmanagement, fiets, hubs en knooppunten, en openbaar vervoer: 

Gedrag en Verkeersmanagement

Hoewel gedragsverandering niet de enige oplossing is voor de huidige knelpunten, draagt het wel bij. Initiatieven voor werkgevers, scholen en bewoners die duurzame mobiliteit bevorderen, worden gestimuleerd. Extra aandacht wordt besteed aan verkeersmanagement en het uitbreiden van mogelijkheden voor deelmobiliteit. 

Fiets

Het fietsnetwerk in de regio wordt verbeterd en veiliger gemaakt door nieuwe fietsroutes aan te leggen en ontbrekende schakels te realiseren. Daarnaast moeten routes naar stations en hubs geoptimaliseerd worden. 

Hubs en Knooppunten

Hubs zijn overstappunten naar actieve of duurzame vervoersmiddelen zoals e-bikes, bussen, treinen of elektrische auto's. Uitbreiding van P&R-locaties op stations en het aanbieden van meer OV-fietsen staan op de agenda. Kleine verbeteringen bij bushaltes dragen bij aan het comfort van het openbaar vervoer. 

Openbaar vervoer

Er wordt ingezet op het behoud van bestaande OV-verbindingen en de verbetering en vernieuwing van belangrijke openbaar vervoerstrajecten. Een hogere frequentie zal wachttijden verkorten en de druk op het treinverkeer verminderen. 

Deze maatregelen kunnen we alleen uitvoeren met hulp en steun van Rijk en provincie. We hebben elkaar hard nodig! 


Gerelateerd nieuws