Actueel

Economie is belangrijk binnen de ruimtelijke puzzel

  • Actueel
  • Economie is belangrijk binnen de ruimtelijke puzzel
Datum: 18 oktober 2023
Pasfoto Michel (Kleiner Formaat)

Hoe ziet de economie er in 2040 uit? Welke ruimtebehoefte is er? Economie is meer dan alleen werk, omzet en banen. Het gaat ook om innoveren en verduurzamen, banen voor iedereen (inclusie), een plek om te wonen etc.

Een gezonde economie draagt bij aan de doelen van de brede welvaart en de opgaven die we hebben op het gebied van energietransitie. Belangrijk is dan ook dat er voor de langere termijn aandacht én ruimte voor economie moet zijn.

Michel Hek, Speerpunt coördinator Toekomstbestendige Werklocaties, vertelt dat de GMR het afgelopen half jaar het Koersdocument “Economie van de Toekomst” heeft opgesteld. “We zijn gestart met het maken van een ‘foto’ van de regio: hoe staan we ervoor, wat valt op, wat zijn trends en ontwikkelingen? Daarna is dit uitgewerkt tot zes pijlers die koers geven aan de toekomst.” 

Wel een uitdaging zo ver vooruit te kijken, waar loop je tegenaan?

Niemand weet hoe de toekomst er uit ziet, maar toch is het goed om een stip op de horizon te zetten en je minder te laten leiden door de waan van de dag, legt hij uit.

“Economie is belangrijk binnen de ruimtelijke puzzel, we hebben elkaar allemaal nodig. Wonen en werken moeten in balans zijn. We hebben behoefte aan het behouden van en aanbieden van de juiste werkgelegenheid. Als er woningen in onze regio gebouwd worden, moeten we ook rekening houden voor wie we deze huizen bouwen. Dit heeft dan ook een direct effect op de mobiliteit, hetzelfde geldt voor het aansluiten op het energienetwerk.” Samenwerken over de opgaven heen wordt steeds belangrijker, benadrukt hij.

Waar gaan jullie op focussen de komende tijd?

“De herstructurering van bijvoorbeeld bedrijventerreinen is een focus. Door beperkte ruimte in de regio is het niet meer mogelijk uitbreidingen in het weiland te laten landen, de aandacht moet verschuiven naar het intensiveren van bestaande terreinen. De eenvoudigste vorm is het gebruik maken van onbebouwde ruimte op bedrijventerreinen. Maar ook herontwikkeling van bebouwde bedrijfspanden (sloop en intensievere nieuwbouw) kan een optie zijn. Je kan dan juist meer intensiveren door bijvoorbeeld meer de hoogte in te gaan.”

“We focussen ook op verduurzaming en circulariteit op bedrijventerreinen. Circulaire bedrijven, zoals het inzamelen van luiers of verf, krijgen een steeds belangrijkere plek in de maatschappij. Gebouwen energiezuiniger maken is ook een focus, dit bespaart uiteindelijk geld, draagt bij aan klimaatdoelstellingen, en aan de totale leefomgeving waar wonen en werken op elkaar afgestemd zijn.”

Heb je een voorbeeld?

Om naar de visie van 2040 toe te werken beginnen we met korte termijn acties legt Michel uit. “Denk bijvoorbeeld aan de energievoorziening. Het energienetwerk kan niet veel meer aan, dus we moeten nu investeren in lokale oplossingen en innovatie.”

“Bedrijven die energie opwekken en over hebben, kunnen samenwerken met bedrijven die meer energie nodig hebben. Dit vergt een andere manier van denken en inrichten. Ook is het belangrijk nu al ruimte te reserveren voor toekomstige innovaties, denk aan de ontwikkeling van accu’s om energie (tijdelijk) op te slaan. Nu in een vroegtijdig stadium randvoorwaarden en criteria opnemen voor toekomstige bouw of herstructurering is nodig.”

Een hele opgave, hoe ga je dit aanpakken?

We hebben best duidelijk waar we naar toe willen, benadrukt hij. “Nu moeten we vooral met de andere ruimtevragers in gesprek blijven om te bepalen hoe we elkaar kunnen versterken. Iedereen heeft elkaar nodig om de juiste keuzes te kunnen maken, en economie blijft een belangrijk component binnen de gehele puzzel. We blijven dus graag in gesprek met alle opgaven!”


Gerelateerd nieuws