• Actueel
  • Interview ‘Welke ruimte heeft onze economie in 2040 nodig?’
Datum: 12 april 2023

Actueel

Interview ‘Welke ruimte heeft onze economie in 2040 nodig?’

Het afgelopen jaar is er, samen met een grote groep stakeholders, gewerkt aan een economisch profiel voor 2040; hoe willen we dat onze economie er dan uitziet? Waar zetten we wel en niet op in? En wat betekent dat voor de keuzes die we nu moeten maken?

Hier willen we meer over weten, dus we hebben Jolanda van Rensch (opgavemanager Productieve regio GMR) wat vragen gesteld over dit traject.

Jolanda van Rensch (2)

De koers naar 2040 is belangrijk voor de regionale agenda, kan je hier meer over vertellen?
Vorig jaar is er met het Rijk, binnen de Verstedelijkingsstrategie, afgesproken om meer zicht te krijgen op de toekomstige ruimtebehoefte van de economie in onze regio. We hadden nog geen zicht op hoe onze economie op de lange termijn er uit zou kunnen zien, dus ook niet op de ruimtelijke consequenties die dat met zich meebrengt.

Dat inzicht is nodig om ook ‘economie’ mee te kunnen nemen in de verdeling van de schaarse ruimte. Dan gaat het om meer dan alleen werkgelegenheid: het gaat om innoveren, digitaliseren en verduurzamen, maar ook het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.

Er is een belangrijk onderzoek uitgevoerd, door Buck Consultants, om de visie op de economie van de toekomst van onze regio in kaart te brengen, wat kwam hieruit naar voeren?
Het werd duidelijk dat we een regio zijn met veel plannen en kansen. We hebben enkele topsectoren, dat zijn Health & Hightech en Energy, en er is een belangrijke mkb-gedreven economie met ondersteunende dienstverlening. Er zijn volop kansen binnen de vele kennisinstellingen, de twee groeiende steden, en de nabijgelegen gemeenten.

Er wordt groei verwacht in de werkgelegenheid, maar de economie kost ook geld, aandacht en ruimte. Er zijn dus ook knelpunten zoals arbeidsmarktvraagstukken, gebrek aan ruimte, een hoge uitgaande pendel en een gebrek aan zichtbaarheid.

Met deze informatie in de hand zijn we het gesprek aangegaan met bestuurders: waar ligt de focus, wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst? Daar is een koers rondom zes onderwerpen uit voortgekomen. Die koers zijn we nu verder aan het uitwerken: welke ruimtevraag is nodig.

Dit klinkt nog steeds als een hele opgave. Wat kunnen we allemaal verwachten?
Je hebt het over tal van onderwerpen zoals de energie infrastructuur/netcongestie, de doorontwikkeling van de campussen, de rol van logistiek, de transitie naar een circulaire economie waarbij ruimte voor Hoge Milieu Categorieën (HMC) een rol speelt, het meer in balans oppakken van de opgaven wonen en werken, en last but not least: inzetten op verdichting en herstructurering bedrijventerreinen.

Deze onderwerpen werken we op dit moment, voor zover mogelijk, samen met een aantal belangrijke stakeholders uit; wat betekent de koers voor toekomstig ruimtegebruik? Hierbij zijn op dit moment o.a. bij betrokken de gemeenten, de provincie, The Economic Board, Liander en ook de andere opgaven binnen de GMR, omdat veel onderwerpen een link hebben met andere opgaven (zoals netcongestie en circulaire economie met de Circulaire regio).

Heb je een concreet voorbeeld hoe we dit straks in de praktijk kunnen zien?
Dat is behoorlijk vooruitlopen op de keuzes die we met elkaar gaan maken, maar het zou kunnen dat we bijvoorbeeld op nieuwe locaties meer gestapeld gaan bouwen. Parkeren is ook een grote ruimtevrager op bedrijventerreinen, je zou centrale parkeervoorzieningen (gestapeld) aan kunnen leggen, mobiliteitshubs, waarmee de schaarse ruimte beter benut wordt. Maar voor we zo ver zijn moeten er nog veel keuzes gemaakt worden.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?
De uitwerking van de zes thema’s heeft vooral effect op hoe we omgaan met onze werklocaties. In de komende 1,5 jaar gaan we kijken welke afspraken we willen borgen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). In het RPW maken we kwantitatieve en kwalitatieve regionale afspraken over werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel) voor 4 jaar. Dat is een intensief traject dat we samendoen met onze gemeenten, besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraden. Op 1 januari 2025 moet er een nieuw RPW liggen. 


Gerelateerd nieuws