Projecten

Tempotafel huisvesting arbeidsmigranten

  • Projecten
  • Tempotafel huisvesting arbeidsmigranten

Er zijn mensen op de woningmarkt die speciale aandacht verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze een specifieke woningvraag hebben. Aan de tempotafel Internationale medewerkers werken we aan huisvesting voor deze mensen.

Huisvesting arbeidsmigranten

De wethouders Wonen van alle achttien gemeenten hebben de urgentie en de noodzaak uitgesproken om op het gebied van de huisvesting van internationale medewerkers meer samen te werken. Hiervoor is een startnotitie opgesteld dat voorziet in de uitgangspunten voor deze samenwerking. En een regionaal beleidskader, dat de functie heeft van een handreiking en ruimte biedt voor het lokale beleid. De Groene Metropoolregio wil de gemeenten ondersteunen en stimuleren om te komen tot goede huisvestingsinitatieven. Een ambtelijke werkgroep werkt hierin samen met regisseur huisvesting arbeidsmigranten. 

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl


Gerelateerd nieuws