Actueel

Tweede Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend

  • Actueel
  • Tweede Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend
Datum: 08 maart 2023

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. 8 maart ondertekenen minister De Jonge, gedeputeerde Kerris en bestuurders namens de 18 regiogemeenten deze deal. Hiermee bestendigen zij de samenwerking voor een gezondere woningmarkt. Met deze afspraken draagt de regio bij aan een derde deel van de Gelderlandse woningbouwopgave. Uniek aan de Woondeal in Arnhem-Nijmegen is dat deze niet alleen gaat over woningen bouwen. Het gaat ook over het beter benutten van bestaande woningen, circulariteit en wonen met welzijn en zorg.

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland, en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is een samenwerking tot stand gekomen gericht op realisatie van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Dit is verankerd in de nieuwe Woondeal. Carol van Eert, voorzitter van het bestuurlijk overleg dat de Woondeal begeleidt: “het mooie van deze Woondeal vind ik dat we voortbouwen op wat we de afgelopen jaren in gang hebben gezet. We geven zelfs extra gas. Anders dan de vorige Woondeal staan niet de getallen centraal, maar hebben we veel duidelijker hoe we dit willen doen.”

Lees hier de vastgestelde Woondeal 2.0

PG Fotografie Ondertekening Woondeals W2302 288 1380

Voorzitter Hubert Bruls wil benadrukken dat er wel randvoorwaarden ingevuld moeten worden om deze woonambities waar te maken.

“Kijk bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit: zonder beter en kwalitatief meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer en een doortrekking van de A15 gaat het niet lukken.”

33.000 tot 38.000 woningen toevoegen

Tot en met 2030 komen er in de regio minimaal 33.000 woningen bij. De gemeenten spannen zich in om dit aantal te verhogen naar 38.000. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid in Nijmegen. Ook in de andere gemeenten komt er extra inzet voor verschillende woningbouwlocaties. Met corporaties en marktpartijen onderzoekt de regio kansen in de bestaande woningvoorraad om snel meer woningen te krijgen. In totaal investeert het Rijk 400 miljoen euro in de regio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra mensen in om woningbouw vlot te trekken.

30% sociale huur in elke gemeente

Belangrijk in de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat elke gemeente een gelijke bijdrage levert aan de huisvesting van aandachtsgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich daarom in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw. Ook is de regio landelijke koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’. Dit houdt in dat wordt gewerkt aan wijken en buurten waar ook mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag lang zelfstandig kunnen wonen.

PG Fotografie Ondertekening Woondeals W2302 288 1354

Bovengemiddelde inzet nodig

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar; de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities zoals vastgelegd in de Woondeal. De regio is daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.

PG Fotografie Ondertekening Woondeals W2302 288 1395

Gerelateerd nieuws