Actueel

Gezamenlijke regionale aanpak huisvesting arbeidsmigranten

  • Actueel
  • Gezamenlijke regionale aanpak huisvesting arbeidsmigranten
Datum: 07 maart 2024

De gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) willen een gezamenlijke aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er is recent onderzoek naar de huisvestingsbehoefte in de regio gedaan. Daarbij is gekeken naar de economische structuur,
waar arbeidsmigranten wonen en werken en of het woonaanbod aansluit op de behoefte. Samen met werkgevers en gemeenten wil de GMR de huisvesting van arbeidsmigranten aanpakken.

Essentiële rol in de regionale economie

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een forse opgave ligt. Arbeidsmigranten spelen een steeds grotere en essentiële rol in de regionale economie. Er worden 18.000 banen (ca 5% van alle banen)
ingevuld door arbeidsmigranten in de logistiek, industrie en landbouw. Naar verwachting groeit dit aantal naar 30.000 in 2030. Er is nu al een tekort aan 11.000 woonplekken voor zogenaamde short en mid-stay (kort verblijf tot ca. 3 jaar) en dit zal naar verwachting toenemen tot 2030. Internationale medewerkers zijn noodzakelijk voor de regionale economie. Zij leveren belangrijk werk, waar anders te weinig personeel voor is. Maar dit zorgt wel voor extra druk op de woningmarkt die al
krap is. De eerste verantwoordelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt bij de werkgevers en werknemers.

Woonsituatie verbeteren

De bestuurders in GMR hebben afgesproken dat de woonsituatie van arbeidsmigranten moet verbeteren. In de regio wordt daarom gewerkt aan een praktische aanpak. Bijvoorbeeld in gesprek gaan met werkgevers over betere registratie en normering; dat zijn de kwaliteitseisen waaraan een locatie moet voldoen. “We willen de druk op de woningmarkt verminderen en de woonsituatie verbeteren door fatsoenlijke huisvesting voor noodzakelijke internationale medewerkers”, zegt Dimitri Horsthuis-Tangelder. Hij houdt zich bij de GMR bestuurlijk bezig met arbeidsmigranten en is wethouder bij de gemeente Overbetuwe. Hij vervolgt, “Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid, waarbij wij duidelijkheid willen bieden en ruimte geven om projecten voor huisvesting op te pakken. Denk hierbij aan het woonpark in gemeente Lingewaard en de pilots in gemeente Overbetuwe, maar ook in andere gemeenten in de GMR wordt inmiddels gewerkt aan plekken voor huisvesting.”


Gerelateerd nieuws