Actueel

Even voorstellen: Ed Heerschap regisseur huisvesting arbeidsmigranten

  • Actueel
  • Even voorstellen: Ed Heerschap regisseur huisvesting arbeidsmigranten
Datum: 02 juli 2024

“Als regisseur huisvesting arbeidsmigranten mag ik mijn bijdrage leveren aan de Groene Metropoolregio. Niet de makkelijkste opdracht, maar dat motiveert mij extra om hier mijn tanden in te zetten.” Ik ben Ed Heerschap, een gepassioneerde veranderaar in internationalisering en verwelkoming van nieuwkomers.”

“Ooit was ik zelf nieuwkomer, toen ik in 2004 met mijn toenmalige Australische vrouw en onze toen nog jonge kinderen, in Belgisch Limburg neerstreek. Wauw, vanaf nul en zonder netwerk in een vreemde cultuur starten bleek een hele opgave en ik snap wat mensen meemaken die hetzelfde doen.”

“Van 2016 tot en met eind 2023 heb ik voor het Holland Expat Center South het welkom voor internationale kenniswerkers in de Brainportregio vormgegeven. In de afgelopen acht jaar heeft dat 'Living In'- programma landelijk de toon gezet en veel bijgedragen aan een gastvrijer leefklimaat en de mindset: die voor zo’n gastvrij leefklimaat nodig is. Nederland internationaliseert waar we bij staan en voor veel mensen (in organisaties) voelt het omgaan met internationale werknemers en hun families uiterst onwennig.”

Erbij te horen en ertoe doen

“Het idee dat iedereen de behoefte heeft om ‘erbij te horen en ertoe te doen’ is voor mij de drijfveer om de omgeving in beweging te brengen. Ik hou ervan om aan te jagen en te verbinden, we zitten hier immers met zijn allen in. Het is nodig dat we buiten onze comfort zone bewegen, willen we komen tot pragmatische en duurzame oplossingen.”

“Voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel ben ik de aanjager voor het informatiepunt Work in NL, dat de verbetering van de informatieverstrekking en de ondersteuning van arbeidsmigranten tot doel heeft. Deze WIN-punten worden de komende jaren uitgerold over alle 35 arbeidsmarktregio’s en zullen ook in deze regio van belang worden.”

“Naast informatieverstrekking is huisvesting ook al een lastig thema. Short- en midstay lijkt niet echt een woonthema en met de uitgesproken verantwoordelijkheid voor werkgevers en uitzenders wordt het onderwerp economisch, wat garant staat voor het omgaan met vele belangentegenstellingen.”

“Niettemin is de short- en midstay opgave hier aanzienlijk en ik vertaal dat in mijn opdracht als het nemen van actie op basis van een gevoel van urgentie en draagvlak bij alle betrokkenen. “Aanjagen en verbinden” dus, met als doel meer comfort en daadkracht op het onderwerp en met best practices als inspiratie. De eerste ervaringen in de samenwerking zijn erg positief en ik ben ervan overtuigd dat we samen de huisvesting of 'thuisvesting' op een hoger plan weten te brengen.”