Projecten

Rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen'

  • Projecten
  • Rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen'

Het Rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ zorgt voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen, met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding en een evenwichtige verdeling van het woonaanbod over gemeenten. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt koploper in de uitvoering van dit programma. Lees er op deze pagina meer over.

Aandachtsgroepen

Voor steeds meer mensen is het moeilijk een passende woning te vinden. Zeker als ze zich in een kwetsbare situatie bevinden. Denk aan statushouders, ouderen en mensen met een medische urgentie. Deze mensen noemen we aandachtsgroepen en hebben niet alleen een dak boven hun hoofd nodig, vaak hebben zij ook behoefte aan zorg en ondersteuning. Het Rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' zet zich in voor een beter woonaanbod voor deze aandachtsgroepen.

Regisseur Huisvesting voor aandachtsgroepen stelt zich voor

Bouke Scheerder is de regisseur van het Rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen'. Vanuit deze rol werkt hij aan een beter woonaanbod voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Wat gaat hij als regisseur voor deze opgave van de Woondeal betekenen?


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven