Actueel

Samen bouwen aan een thuis voor iedereen!

  • Actueel
  • Samen bouwen aan een thuis voor iedereen!
Datum: 05 juli 2024

We maken ons als regio sterk om de komende jaren voldoende betaalbare, toekomstbestendige woningen te realiseren mét (waar nodig) de juiste zorg en ondersteuning. Dat vraagt om een integrale aanpak vanuit de verschillende domeinen: Wonen, zorg én welzijn.

Op 19 juni organiseerde we samen met Rabobank Gelderland-Zuid op Park Dekkerswald in Berg en Dal een bijeenkomst om uit de startblokken te komen. Park Dekkerswald is volop in ontwikkeling van een instellingsterrein naar een zorgzame buurt, dé ideale plek om alle domeinen (wonen, zorg én welzijn) samen te brengen. Dat de opgave lastig is, daar hoeven we elkaar niet van te overtuigen. Maar wat kan ons juist wél helpen om met deze ‘transitiepijnen' om te gaan. Een dag met veel inspiratie om de opgave met elkaar te versnellen.

Visual 19 Juni 1

Koploper

De Groene Metropoolregio is één van de koploperregio's rondom ‘Een thuis voor iedereen’. Richard Derksen van het ministerie van Binnenlandse Zaken was aanwezig om ons te feliciteren om dat we de eerste koploper zijn die tot regionale afspraken is gekomen.
“Wat ik vooral heel krachtig vind, is dat jullie met zoveel partijen hebben samengewerkt aan de regionale afspraken over de woon- en zorgbehoeften van eigen inwoners, die in een kwetsbare fase van hun leven zitten ofwel een specifieke woonvraag hebben. Jullie zijn als laatste koploper gestart en als eerste koploper klaar. Het is echt een huzarenstukje. Een mooi voorbeeld voor andere regio’s.”

Bestuurlijk opdrachtgever Gea Hofstede nam de felicitatie in ontvangst. We zijn er trots op dat we in deze regio onderkennen dat je de opgave niet alleen kunt beslechten en we de handen ineenslaan voor regionale afstemming.

GMR Dekkerswald 19Juni2024 0108

We hebben elkaar nodig

We laten zien dat je elkaar echt nodig hebt om complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Ook in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties. Goed dus ook om te zien dat er deelnemers uit diverse domeinen aanwezig waren: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, bankiers, ondernemers en inwoners! Letterlijk samen met alle partijen in de regio bouwen aan “Een thuis voor iedereen”.

GMR Dekkerswald 19Juni2024 08
GMR Dekkerswald 19Juni2024 012
GMR Dekkerswald 19Juni2024 017
GMR Dekkerswald 19Juni2024 093

Inspiratie uit het veld

Angela Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZZG, nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis maar vooral de ambitie van Park Dekkerswald om te bouwen aan een zorgzame buurt; waar ca. 400 woningen worden toegevoegd aan de groene omgeving en bestaande zorgwoningen en zorgpartijen. Petra Kregting en Marieke van Kesteren verzorgden vervolgens een inspirerende rondleiding over Park Dekkerswald.

Vanuit het Nonna netwerk gaf Inge van de Sande aan hoe ze bij proeftuin Griffioen netwerkcoalities vormen om te komen tot een vitale wijk. Zorgorganisaties bewegen steeds meer van intern gericht naar wijkgericht en zijn er vóór de wijk. Maar ook dat een toegewijde aanjager essentieel is om tot zorgzame, vitale wijken te komen.

Astrid Huitink en Michel van Schaik namen ons mee langs de transitiepaden die de zorg samen met het woondomein moeten doorlopen om daadwerkelijk op nog veel meer plekken een "Dekkerswald" te realiseren. In één van de aansluitende workshops gingen geïnteresseerden in gesprek over de beweging van business case naar value case: Hoe weeg je als bankier ook de sociale waarde mee en hoe beloon je durf en risico van (zorg)ondernemers?

Initiatiefnemers van Mooi Leven in Bennekom, Co de Gooijer den Paul van Dalfsen, pleiten voor meer struikelruimte met elkaar binnen het netwerk. Pionieren en buiten de gebaande paden gaan vraagt om lef en ontwikkelruimte. Annemieke de Kock van Zorgboerderij & wonen Hoog Broek In Lienden, een andere pionier in het veld, geeft aan hoe zij invulling geeft aan het ondernemerschap en de rol als ‘duwer’ binnen het netwerk.

Huibert Verdoold van provincie Gelderland en Jeanneke Bosch van woningbouwcorporatie Talis geven aan hoe we de bestaande voorraad beter kunnen benutten. Talis is gestart met het project van woningdelen. Zij geven aan welke belemmeringen je tegenkomt en vooral wat je hierin kunt betekenen vanuit gemeenten, corporaties en provincie rondom beleid, procedures en regelgeving.

Kortom: volop inspiratie, actie en in de ‘doestand'. Binnenkort volgt nog een visuele weergave van de dag waarmee we binnen de regio letterlijk uit de startblokken kunnen komen.

 

GMR Dekkerswald 19Juni2024 021

Gerelateerd nieuws