Actueel

Wandelafari in Lent: 'Een thuis voor iedereen'

  • Actueel
  • Wandelsafari in Lent: 'Een thuis voor iedereen'
Datum: 31 mei 2023

Op donderdag 25 mei organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een wandelsafari in Lent. Daarbij stond de regionale woonzorgvisie en de huisvesting van aandachtgroepen centraal. Wethouder Gea Hofstede: "Wonen en zorg is ontzettend belangrijk. Het gaat vaak om de schaarste op de woningmarkt, maar we hebben ook te maken met een ouder wordende samenleving. De druk op verschillende doelgroepen komt prominenter aan de orde".

Het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' richt zich op meer betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en een gelijkmatige verdeling daarvan over de regiogemeenten. Tijdens de wandelsafari bezochten we nieuwbouwprojecten waarin diverse aandachtsgroepen hun plek vinden; wat werkt goed in de praktijk en wat zijn uitdagingen en aandachtspunten? Het doel van de wandelsafari was om in breed netwerkverband (gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen) kennis te delen en te leren met elkaar. We bezochten de projecten Mindset en Aaron en hoorden van de doelgroep zelf hoe zij meedachten met het plan van de projecten en de uitvoering daarvan. Dat bleek een goede manier te zijn om te laten zien wat deze projecten voor verschillende partijen heeft opgeleverd. Bij terugkomst op locatie ontvingen we meer informatie over het project Living-Inn dat nu in ontwikkeling is.

Mindset

Eén van de projecten die we bezochten was Mindset. Het bewonersinitiatief voor mensen met een lichamelijke beperking, die gebruik willen maken van 24-uurs zorg en regie willen hebben over hun leven.

De bewoners van Mindset vertelden over hoe zij meedachten met het plan en wat de uitdagingen in dit proces waren. Zo vertelden ze dat de zorg grotendeels collectief ingekocht via het persoonsgebonden budget. Het bleek een belangrijke vereiste om de zorg, en daarmee het initiatief, haalbaar te krijgen. Talis bouwde 124 (sociale) huurappartementen waar ook de tien bewoners van Mindset individueel een appartement huren.

Het initiatief onderdeel uit laten maken van een groter geheel, bleek een tweede vereiste om het te kunnen realiseren. Het was soms nog een lastige opgave. Alle appartementen zijn volledig rolstoel toe- en doorgankelijk. Toch moesten er nog verschillende individuele voorzieningen getroffen worden. De kosten werden daardoor hoog en het was onduidelijk wie dit moest betalen. De huurder, gemeente of Talis.

De eerste initiatiefneemster die aanklopte bij Talis met haar ‘woondroom’, kon er uiteindelijk zelf niet meer wonen. Voor iedereen een enorme teleurstelling. Ondanks dit lastige proces, zijn zowel Talis als de huurders trots op het resultaat. “Het kostte bloed, zweet en tranen, maar iedereen heeft een fijn plekje en leeft mooi. Sta ervoor open en ga met initiatiefnemers in gesprek. Het is hard werken, maar het is mogelijk!” Aldus één van de huurders. Meer weten hoe je een bewonersinitiatief rondom wonen en zorg kunt laten slagen? Bekijk de toolkit die door Woonlink is is opgesteld.

Aaron

Kleinschalig wonen voor de bewoners van Bosrijk en Boszicht kan in Aaron, waar we ook een tussenstop maakten. Aaron is een woonzorgcomplex waar aanvankelijk 55 plussers (via Talis) en jongeren met een verstandelijke beperking (via Majstro) kwamen wonen.

Met de eerste vijftien bewoners werd een gezamenlijke huiskamer ingericht. Later kwam er een andere groep bij: ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag (via ZZG). En dat is een uitdaging. Want hoe zorg je ervoor dat de drie partijen, met zorgvraag, één groep worden? Een buurtverbinder kijkt naar de verschillende behoeften van de mensen. Met de opgehaalde informatie wordt gekeken wat de gezamenlijke deler is. Nu is het vooral proberen en experimenteren. Daarbij krijgt Aaron veel ruimte vanuit de drie organisaties.

Living-Inn

Een woonzorglandschap waar senioren en starters wonen en waar ontmoeten en samen genieten centraal staan. In het woonzorgconcept Living-Inn bouwen senioren en starters met elkaar een community waarbij starters worden gestimuleerd om daaraan een bijdrage te leveren.

Ook dit concept van wonen kent belemmeringen, waar veel ontwikkelaars tegenaan lopen. Zo zijn er geen betaalbare grondposities, lange doorlooptijden voor de vereiste vergunningen, financiële risico’s en vaak is er geen urgentiebesef bij senioren om tijdig te verhuizen naar passende woonruimte bij verminderde mobiliteit. Oplossingen daarvoor zien zij onder andere in een goede woonzorgvisie (zowel op regionaal als op gemeentelijk niveau), publiek en private samenwerkingen en het herbestemmen van verouderd publiek vastgoed van bijvoorbeeld een zorginstelling. 

De drie projecten: het voorbeeld van lef tonen

Mindset, Aaron en Living-Inn zijn mooie voorbeelden van projecten waarbij het draait om wonen, zorg en welzijn. “Community building is de rode draad die door de verhalen heen loopt. En dat is ontzettend belangrijk”, gaven de deelnemers aan.

Kortom: er is veel kennis en ervaring gedeeld vanuit verschillende invalshoeken. Een aanzet om binnen de regio te leren van elkaar, meer samen te werken en goede voorbeelden op te schalen. Het vraagt lef van gemeenten, projectontwikkelaars en initiatiefnemers om tot mooie oplossingen te komen. Deze projecten toonden lef. Nu is het de vraag hoe je dat kunt opschalen naar andere plekken. 

Op maandag 26 juni organiseren we een werkatelier in de regio Liemers. Dan kijken we naar initiatieven en oplossingen in bestaande bouw en wijken. Meld je aan! 

Fotocollage Wandelsafari Wonen En Zorg

Gerelateerd nieuws