Kennisbank

Bevlogen bouwen dankzij Woondeal

De woningnood in de regio Arnhem-Nijmegen is zeer hoog. Er moeten sneller meer betaalbare huur- en koopwoningen bij komen. Daarom ondertekenden alle 18 gemeenten de Woondeal, een langjarige samenwerking met duidelijke afspraken. Wat zijn deze afspraken? En hoe helpen ze de woningnood terug te dringen?

Meer woningen dan gepland

De belangrijkste afspraak van de Woondeal is dat er nog voor 2025 maar liefst 20.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Hiermee hoopt de regio voor een groot deel tegemoet te komen in de urgente woningvraag. En ook na 2025 blijft de regio bouwen. Tot 2030 dienen er 35.000 woning bijgebouwd te worden. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Daarbovenop geldt dat 50% van deze nieuwe woningen in het betaalbare segment dienen te vallen. Zodat meer mensen in aanmerking komen voor een woning. De nieuwe woningen dienen daarnaast ook duurzaam van aard te zijn.

Duurzaam bouwen

Extra woningen bouwen is één ding. Het versterken van het groene profiel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Daarom spannen alle betrokken partijen zich in om in de nieuwe woningbouwplannen minimaal 25% circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. Vanaf 2030 wil de regio dat er minimaal 50% op deze manier gebouwd is. Daarnaast zullen er binnen de Woondeal ook een aantal aardgasvrije wijken gebouwd worden. Zo zorgen de partijen ervoor dat de regio Arnhem-Nijmegen duurzaam en leefbaar blijft.

Financiële impuls

De Woondeal kan, naast een goede samenwerking, alleen slagen als er ook voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Gelukkig heeft het Rijk 750.000 euro beschikbaar gesteld. Provincie Gelderland vult aan met 250.000 euro, waardoor er in totaal 1 miljoen euro beschikbaar is om de uitvoering van de Woondeal te starten. Daarnaast krijgt de hele regio een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties: 25.000 euro in plaats van 12.500 euro.

Meer weten over de Woondeal?

De Woondeal is een samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers, (bouw)ontwikkelaars, vervoersmaatschappijen en zorgverlening. Ook maakt de Woondeal gebruik van de inzet en expertise vanuit het Rijk. Meer informatie is te vinden in de ondertekende Woondeal en de Q&A.