Kennisbank

Verstedelijkingsconcept

Het verstedelijkingsconcept bestaat uit het perspectief voor de Groene Metropoolregio en de ontwerpprincipes voor de bouwstenen leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. De keuzes waar nu precies gebouwd gaat worden en wat daarvoor nodig is, zijn in het verstedelijkingsconcept nog niet gemaakt. Het concept geeft wel richting voor de volgende stappen. ”Dit is hoe het moet als we de Groene Metropoolregio willen zijn.”

Naar het Verstedelijkingsconcept