Kennisbank

Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie

  • Kennisbank
  • Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie

Het college heeft ingestemd met de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie’. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een gebiedsuitwerking te maken. Hierin komt te staan hoe de landschaps- en woningbouwplannen concreet gestalte kunnen krijgen. De gebiedsuitwerking is een volgende stap op weg naar de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. De gemeenten - die zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de ruimtelijke ordening - bepalen uiteindelijk hoe de landschaps- en woningbouwplannen handen en voeten krijgen.

Naar Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie